Câu chuyện thần thoại Trung Quốc – Tứ Đại Thiên Vương

bởi
4/5 - (5 bình chọn)

Tứ Đại Thiên Vương là một câu chuyện thần thoại Trung Quốc được kể theo nhiều cách khác nhau. Đó là về cuộc chiến giữa thiện và ác và cách mọi người có thể vượt qua nỗi sợ hãi của họ.

Trong câu chuyện này, Tứ Thiên Vương là bốn vị thần, mỗi vị đại diện cho một trong tứ đức: trí, dũng, nhân, nghĩa. Họ còn được gọi là Bốn vị thần bảo vệ lần lượt là Bắc, Đông, Nam và Tây.

Ý nghĩa đằng sau Tứ Thiên Vương là họ đại diện cho những đức tính nên được tuân theo để đạt được một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tứ đại Thiên vương vốn là bốn vị đại tướng của Thiên đế trong các kinh Phật của Ấn Độ. Theo truyền thuyết trong kinh Phật, thế giới của con người được phân làm bốn đại bộ châu, các đại bộ châu này được cho bốn đại Thiên vương chia nhau bảo vệ. Họ ở trên đỉnh Thiền Đà La thuộc ngọn Tu Di hay được nhắc đến trong các kinh sách nhà Phật.

Nam Thiên vương vì có khả năng kết hợp chúng sinh, phát triển thiện căn, nên gọi là Tăng Trưởng.

Đông Thiên vương bảo hộ sinh linh, giữ gìn đất đai trong nước, gọi là Trì Quốc.

Bắc Thiên vương, bảo vệ đạo trường của đức Như Lai, thường được nghe đức Như Lai thuyết pháp, gọi là Đa Văn (nghe nhiều).

XEM THÊM  Tượng Phật thờ: Tìm hiểu về tượng Phật và sự thờ phượng

Tây Thiên vương có thể mở to mắt quan sát thế giới, gọi là Quảng Mục (tầm mắt rộng).

Các Thiên vương cũng được gọi là “Hộ thế Thiên tôn”.

Các Thiên vương cũng được gọi là “Hộ thế Thiên tôn”.

Sau khi đạo Phật truyền nhập vào Trung Quốc, Tứ đại Thiên vương đã có những trang phục, binh khí, thậm chí chức trách Hán hoá.

Thiên vương Tăng Trưởng cầm kiếm vì mũi kiếm được gọi là “phong” (mũi nhọn), đã lấy chữ đồng âm là “phong” (gió), và chức trách của ông ta là “phong”.

Thiên vương Trì Quốc ôm cây đàn tì bà, và muốn gảy đàn thì trước hết phải điều chỉnh các dây, cho nên lấy chữ “điều”, và chức vụ của ông ta là “điều”.

Thiên vương Đa Văn cầm cái dù. Vì trời có mưa thì mới phải cầm dù, cho nên lấy chữ “vũ” (mưa), và chức vụ của ông ta là “vũ”

Thiên vương Quảng Mục có con rồng quấn trên tay. Vì rồng và rắn đều phải “thuận”, cho nên lấy chữ “thuận”, và chức vụ của ông ta là “thuận”.

Mỗi khi chúng ta đi tới gần một ngôi chùa Phật thì điều đầu tiên trông thấy là điện thờ Thiên vương. Tại đây, người ta thờ bốn vị vũ tướng nom rất uy vũ hùng tráng.

Mỗi khi chúng ta đi tới gần một ngôi chùa Phật thì điều đầu tiên trông thấy là điện thờ Thiên vương. Tại đây, người ta thờ bốn vị vũ tướng nom rất uy vũ hùng tráng.

Văn hóa của người Hán vốn có tính bao dung rất lớn, vì thế đã làm cho bốn vị thiên thần từ nước ngoài du nhập vào trở thành những vị thần linh chính cống Trung Quốc. Người dân đã gửi gắm vào các vị ấy ước mơ hạnh phúc của dân tộc mình, cùng với tâm nguyện mưu cầu hòa bình tốt đẹp.

XEM THÊM  Tượng Phật Phổ Hiền Bồ Tát Bằng Gỗ: Giới thiệu và Ý nghĩa

You may also like