Danh sách 10+ cau doi treo ban tho gia tien hot nhất hiện nay

bởi huy.nguyen
Rate this post

Mời các bạn xem danh sách tổng hợp cau doi treo ban tho gia tien hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

MỤC LỤC

A. Câu đối ngày tết

B. Câu đối bàn thờ gia tiên

C. Câu đối Mừng Thọ

D. Câu đối phòng khách

E. Tranh đối, thơ đối

F. Câu đối trong dân gian Việt Nam

G. Chọn lọc 500 câu đối Hán Việt hay

1. Tập 1- thiên nhiên, đất trời, mừng thọ

2. Tập 2- mừng đám cưới, tình yêu

3. Tập 3 – mừng đám cưới, viếng đám tang

4. Tập 4a – anh hùng, tử sỹ

Tập 4b – mừng thọ

5. Tập 5 – mừng hỷ sự

H. Câu đối trên lăng mộ

A. CÂU ĐỐI NGÀY TẾT:

Câu đối hay, câu đối bàn thờ gia tiên, câu đối phòng khách

Câu đối hay, câu đối bàn thờ gia tiên, câu đối phòng khách 02

 • B. CÂU ĐỐI BÀN THỜ GIA TIÊN:

 • Câu đối hay , câu đối bàn thờ gia tiên , câu đối phòng khách 04

 • Bấm vào đây để xem chi tiết sản phẩm

 • Câu đối hay , câu đối bàn thờ gia tiên , câu đối phòng khách 05

  Xem chi tiết sản phẩm

 • Câu đối hay , câu đối bàn thờ gia tiên , câu đối phòng khách 08
 • Bấm vào đây để xem chi tiết sản phẩm
 • Câu đối hay , câu đối bàn thờ gia tiên , câu đối phòng khách 09

Bấm vào đây để xem chi tiết sản phẩm

 • Câu đối hay , câu đối bàn thờ gia tiên , câu đối phòng khách 18

 • Bấm vào đây để xem chi tiết sản phẩm

  Câu đối hay , câu đối bàn thờ gia tiên , câu đối phòng khách 11

  Bấm vào đây để xem chi tiết sản phẩm

 • Câu đối hay, câu đối bàn thờ gia tiên, câu đối phòng khách 14

 • Do go Hai Minh Hai Hau Nam Dinh

 • Câu đối hay , câu đối bàn thờ gia tiên , câu đối phòng khách 16

  Xem giá và chi tiết sn phm!

  Phúc sinh lễ nghĩa gia đình thịnh

  Lộc hiển vinh hoa phú quý xuân

  Câu đối hay, câu đối bàn thờ gia tiên, câu đối phòng khách 17

  Bấm vào đây để xem chi tiết sản phẩm

  Câu đối hay, câu đối bàn thờ gia tiên, câu đối phòng khách 20

  1/文無山水非奇氣. 人不風霜未老才

  Văn vô sơn thủy phi kỳ khí.Nhân bất phong sương vị lão tài

  2/修仁積德由仙祖.飲水思源分子孫

  Tu nhân tích đức do tiên tổ.Âmr thủy tư nguyên phận tử tôn

  3/德樹栽培千載盛.子孫继世萬年長

  Đức thụ tài bồi thiên tải thịnh.Tử tôn kế thế vạn niên trường

  4/ 祖功宗德千年盛.子孝孫賢萬代荣

  Tổ công tông đức thiên niên thịnh.Tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh.

  5/東去春來家幸福.夏過秋至族長流

  Đông khứ xuân lai gia hạnh phuc .Hạ qua thu chí tộc trường lưu.

  6/事能知足心常樂.人到無求品自高

  Sự năng tri túc tâm thường lạc.Nhân đáo vô cầu phẩm tự cao .

  7/高山流水詩千首.明月清風酒弌船

  Cao sơn lưu thủy thi thiên thủ. Minh nguyệt thanh phong tửu nhất thuyền

  8/酒逢知己千杯少.話不投機半句多

  Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu. Thoại bất đầu cơ bán cú đa

  9/天添歲月人添夀.春滿乾坤福滿堂

  Thiên thiêm tuế nguyệt nhân thiên thọXuân mãn càn khôn phúc mãn đường

  10/義仁積聚千年盛.福德栽培萬代亨

  Nghĩa nhân tich tụ thiên niên thịnh. Phúc đức tài bồi vạn đại hanh

  11/萬古功成名顯達.千秋德盛姓繁荣

  Vạn cổ công thành danh hiển đạt.Thiên thu đức thịnh tính phồn vinh

  12/祖德永垂千載盛.家風咸樂四時春

  Tổ đức vĩnh thùy thiên tải thịnh .Gia phong hàm lạc tứ thời xuân

  13/仁慈再出仁慈子.孝順还生孝順兒

  Nhân từ tái xuất nhân từ tử .Hiếu thuận hoàn sinh hiếu thuận nhi

  14/得地安居秋厚辐.逢時生業享丰財

  Đắc địa an cư thu hậu phúc . Phùng thời sinh nghiệp hưởng phong tài

  15/樹草逢春枝葉茂.祖宗積德子孫荣

  Thụ thảo phùng xuân chi diệp mậu ,Tổ tông tích đức tử tôn vinh

  16/木出千枝由有本.水流萬派溯從源

  Mộc xuất thiên chi do hữu bản .Thủy lưu vạn phái tố tòng nguyên

  17/有緣千里能相遇.無缘對面不相逢

  Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ ,Vô duyên đối diện bất tương phùng

  Do go My Nghe Hai Minh 有開必先明德者遠矣 克昌厥後继嗣其煌之 Phiên âm: Hữu khai tất tiên, minh đức giả viễn hỹ Khắc xương quyết hậu, kế tự kỳ hoàng chi Dịch Nghĩa Lớp trước mở mang, đức sáng lưu truyền vĩnh viễn, Đời sau tiếp nối, phúc cao thừa kế huy hoàng. Chữ Hán 梓里份鄉偯旧而江山僧媚 松窗菊徑归来之景色添春 Phiên âm Tử lý phần hương y cựu nhi giang sơn tăng mỵ Tùng song cúc kính quy lai chi cảnh sắc thiêm xuân Dịch Nghĩa Sông núi quê xưa thêm vẻ đẹp, Cúc tùng cành mới đượm mầu Xuân Nguyên bản chữ hán 欲求保安于後裔 須凭感格於先灵 Phiên âm Dục cầu bảo an vu hậu duệ Tu bằng cảm cách ư tiên linh Dịch Nghĩa Nhờ Tiên tổ anh linh phù hộ Dìu cháu con tiến bộ trưởng thành Chữ Hán 百世本枝承旧荫 千秋香火壮新基 Phiên âm Bách thế bản chi thừa cựu ấm Thiên thu hương hoả tráng tân cơ Dịch Nghĩa Phúc xưa dày, lưu gốc cành muôn thủa Nền nay vững, để hương khói nghìn thu Nguyên Bản chữ Hán

  Đức thừa tiên tổ thiên niên thịnh Phúc ấm nhi tôn bách thế gia Dịch Nghĩa Tổ tiên tích Đức ngàn năm thịnh Con cháu nhờ ơn vạn đại vinh. Nguyên bản chữ Hán 祖德永垂千载盛 家风咸乐四时春 Phiên âm Tổ đức vĩnh thuỳ thiên tải thịnh Gia phong hàm lạc tứ thời xuân Dịch Nghĩa Đức Tổ dài lâu muôn đời thịnh Nếp nhà đầm ấm bốn mùa Xuân.

  Chữ và âm Hán 木本水源千古念 天经地义百年心 Mộc bản thuỷ nguyên thiên cổ niệm Thiên kinh địa nghĩa bách niên tâm Chữ và âm Hán 萬古功成名顯达 千秋德盛姓繁荣 Vạn cổ công thành danh hiển đạt Thiên thu đức thịnh tính phồn vinh Chữ và âm Hán 山高莫狀生成德 海闊難酬鞠育恩 Sơn cao mạc trạng sinh thành đức; Hải khoát nan thù cúc dục ân. Chữ và âm Hán 义仁积聚千年盛 福德栽培萬代亨 Nghĩa nhân tích tụ thiên niên thịnh Phúc đức tài bồi vạn đại hanh Chữ và âm Hán 父母恩义存天地 祖考蜻神在子孙 Phụ mẫu ân nghĩa tồn thiên địa Tổ khảo tinh thần tại tử tôn Chữ và âm Hán 上不负先祖贻流之庆 下足为後人瞻仰之标 Thượng bất phụ tiên tổ di lưu chi khánh Hạ túc vi hậu nhân chiêm ngưỡng chi tiêu Dịch Trên nối nghiệp Tổ tiên truyền lại, Dưới nêu gương con cháu noi theo. Chữ Hán 鞠育恩深东海大 生成义重泰山膏 Phiên âm Cúc dục ân thâm Đông hải đại Sinh thành nghĩa trọng Thái sơn cao 山水清高春不盡 神仙樂趣境長生

  Sơn thủy thanh cao Xuân bất tận, Thần tiên lạc thú cảnh trường sinh 象山德基門戶詩禮憑舊蔭 郁江人脈亭皆芝玉惹莘香 Tượng Sơn đức cơ môn hộ thi lễ bằng cựu ấm, Úc Giang nhân mạch đình giai chi ngọc nhạ tân hương. Núi Voi xây nền đức, gia tộc dòng dõi bởi nhờ ơn đời trước, Sông Úc tạo nguồn nhân, cả nhà giỏi tài vì sức gắng lớp sau 山高莫狀生成德 海闊難酬鞠育恩 Sơn cao mạc trạng sinh thành Đức Hải khoát nan thù cúc dục Ân 先祖芳名留國史 子宗積學繼家風 Tiên Tổ phương danh lưu Quốc sử Tử tôn tích học kế Gia phong 祖昔培基功騰山高千古仰 于今衍派澤同海濬億年知 Tổ tích bồi cơ, công đằng sơn cao thiên cổ ngưỡng, Vu kim diễn phái, trạch đồng hải tuấn ức niên tri. Tổ tiên xưa xây nền, công cao tựa núi, nghìn thủa ngưỡng trông, Con cháu nay lớn mạnh, ơn sâu như bể, muôn năm ghi nhớ. 福生富貴家亭盛 祿進榮華子宗興 Phúc sinh phú quý Gia đường thịnh, Lộc tiến Vinh hoa Tử Tôn hưng. 學海有神先祖望 書山生聖子孙明 Học hải hữu Thần Tiên tổ vọng, Thư sơn sinh Thánh tử tôn minh. 長存事業恩先祖 永福基圖義子孙 Trường tồn sự nghiệp ơn Tiên tổ, Vĩnh phúc cơ đồ nghĩa cháu con. 祖功開地光前代 宗德栽培喻后昆 Tổ công khai địa quang tiền đại; Tông đức tài bồi dụ hậu côn. Tổ tiên công lao vang đời trước Ông cha đức trí tích lớp sau 功在香村名在譜 福留孙子德留民 Công tại Hương thôn, danh tại phả; Phúc lưu tôn tử, đức lưu dân.

  1. Ngày tháng yên vui nhờ phúc ấm Cần kiệm sớm hôm dựng cơ đồ. 2. Tổ tiên xưa vun trồng cây đức lớn Con cháu nay giữ gìn nhớ ơn sâu. 3. Noi gương tiên tổ truyền thống anh hùng muôn thưở thịnh Nối nghiệp ông cha phát huy khí thế vạn đời vinh. 4. Lấy trung hiếu trì gia bền vững Dùng đức nhân xử thế lâu dài. 5. Phúc ấm trăm năm Tổ tiên còn để lại Nề nếp gia phong con cháu phải giữ gìn. 6. Nhờ thọ đức ông cha đã dựng Đạo tôn thần con cháu đừng quên. 7.Ơn dưỡng dục sau tựa biến Đông Nghĩa sinh thành cao hơn non Thái. 8. Phụng sự tổ tiên hồng phúc đến Nuôi dạy con cháu hiển vinh về. 9. Tổ tiên ta dày công xây dựng Con cháu nhà ra sức trùng tu.

  10. Muôn thuở công thành danh hiển đạt Nghìn thu đức sáng họ phồn vinh.

  11. Tổ đường linh bái thiên niên hằng tại đức lưu quang Tộc tính quý tôn vạn đại trường tồn duy kế thịnh.

  12. Ơn nghĩa quân thần còn mãi với đất trời Tinh thần tổ tiên sống luôn trong con cháu. 13. Cúc dục ân thâm Đông hải đại Sinh thành nghĩa trọng Thái sơn cao. 14. Nghiệp tổ vững bền nhân, trí, dũng Gia phong muôn thuở đức, thảo, hiền. 15. Thờ tiên tổ như kính tại thượng Giúp hậu nhân sáng bởi duy tân. 16. An bình thần liệu nền gia thất, Sáng rực tôn huân ấm tử tôn. 17. Ngước mắt nhớ tổ tông công đức Ghi lòng làm hiếu tử hiền tôn. 18. Tổ tông gieo trồng nền điền phúc Cháu con canh tác nết viên tân. 19. Hiếu kính thông tông tổ Trinh tường tập tử tôn 20. Tông tổ thiên thu trường tự điển Nhi tôn vạn cổ thiệu như hương 21. Các hệ phồn vinh nhờ phúc ấm Nhiều đời cố gắng tở công xưa. 22. Tổ tông công đức còn thơm dấu Cháu thảo con hiền sáng mãi gương. 23. Tổ đường bách thế hương hoa tại Duệ tộc thiên thu phúc lộc trường. 24. Nhờ tiên tổ anh linh phù hộ Dìu cháu con tiến bộ trưởng thành. 25. Cây cỏ chào xuân cánh lá thắm Tổ tông tích đức cháu con vinh. 26. Họ hàng tôn quý công danh muôn thuở chẳng phai màu Tổ miếu thiêng liêng phúc đức nghìn thu còn tỏa sáng. 27. Chất chứa nghĩa nhân nghìn thuở thịnh Trau dồi phúc đức vạn đời tươi.

  Câu đối hay, câu đối bàn thờ gia tiên, câu đối phòng khách 25

  C. CÂU ĐỐI MỪNG THỌ

  Câu đối hay, câu đối bàn thờ gia tiên, câu đối phòng khách 27

 • Câu đối Tiên – bấm vào đây để xem chi tiết sản phẩm

  1. Con cháu hân hoan mừng thượng thọ Xóm làng hoan hỉ chúc trường sinh. 2. Nhà đầm ấm gió xuân phơi phới Tiệc mừng vui sao thọ ngời ngời. 3. Hưởng thú nhàn rau dưa thanh đạm Vui tuổi thọ lan quế sum vầy. 4. Đầu bạc lòng còn tráng kiện Mây xanh chí vẫn kiên cường. 5. Trời phú tuổi cao năm tháng kiều hành còn đủng đỉnh Đát bồi khí vượng đường đời Âu Á vẫn thênh thang. 6. Thông tươi tốt qua mùa thu mới biết Quế cay nồng lên lão càng cay. 7. Có già mới thấy già là quý Biết sống bao giờ sống cũng vui.

 • Câu đối hay, câu đối bàn thờ gia tiên, câu đối phòng khách 28

 • Xem chi tiết sản phẩm

 • 2. Thiên địa công bằng

  Đức năng thắng số 3. Mở rộng lòng nhân Vun trồng cội đức. 4. Rễ sâu chẳng sợ cành lay động Cây thẳng đừng lo bóng xế chiều 5. Đạo mẹ, đức cha, biển rộng trời cao khôn sánh Tình chồng, nghĩa vợ, buồn ân bể ái nào tày. 6. Thiên hạ đều tham châu ngọc quý Gia đình chỉ chuộng cháu con hiền. 7. Hiếu thảo mới sinh con hiếu thảo Nhân từ lại có trẻ nhân từ. 8. Thành danh bởi trải thời gian khổ Toại chí nhờ qua buối khốn cùng. 9. Người hiền tài gánh vác việc non sông Con cháu thảo yên lòng cha mẹ.

  Câu đối hay, câu đối bàn thờ gia tiên, câu đối phòng khách 30

 • Câu đối hay, câu đối bàn thờ gia tiên, câu đối phòng khách 31

 • Bộ tranh đối – Thơ đối cổ – Bấm vào đây để xem chi tiết sản phẩm

  • Câu đối phúng: làm để viếng người chết. Nhà chỉn nghèo thay, nhờ được bà hay lam hay làm, thắt lưng bó que, xắn váy quai cồng, tất tưởi chân nam đá chân chiêu, ví tớ đỡ đần trong mọi việc Bà đi đâu vợi mấy, để cho lão vất vơ vất vưởng, búi tóc củ hành, buông quần lá toạ, gật gù tay đũa chạm tay chén, cùng ai kể lể chuyện trăm năm. (Nguyễn Khuyến: câu đối khóc vợ)
  • Câu đối tự thuật: là những câu kể ý chí, sự nghiệp của mình và thường dán ở những chỗ ngồi chơi. Chị em ơi! ba mươi sáu tuổi rồi, khắp đông, tây, nam, bắc bốn phương trời, đâu cũng lừng danh công tử xác. Trời đất nhẻ! gắng một phen này nữa, xếp cung, kiếm, cầm, thư vào một gánh, làm cho nổi tiếng trượng phu kềnh (Nguyễn Công Trứ, câu đối tự thuật)
  • Câu đối đề tặng: là những câu đối làm ra để đề vào chỗ nào đó hoặc tặng cho người khác. Nếp giàu quen thói kình khơi, con cháu nương nhờ vì ấm Việc nước ra tay chuyên bát, bắc nam đâu đấy lại hàng (Lê Thánh Tông, câu đối đề ở một hàng bán giàu (trầu) nước)
  • Câu đối tức cảnh: là những câu tả ngay cảnh trước mắt. Giơ tay với thử trời cao thấp Xoạc cẳng đo xem đất ngắn dài (Hồ Xuân Hương, vịnh cảnh trượt chân, ngã xoạc cẳng)
  • Câu đối chiết tự (chiết: bẻ gãy, phân tách; tự: chữ): là những câu do sự tách chữ Hán hoặc chữ Nôm ra từng nét hoặc từng phần mà đặt thành câu. Tự (字) là chữ, cất giằng đầu, chữ tử (子) là con, con ai con nấy? Vu (于) là chưng, bỏ ngang lưng, chữ đinh (丁) là đứa, đứa nào đứa này?
  • Câu đối trào phúng: là những câu làm để chế diễu, châm chích một người nào đó. Cung kiếm ra tay, thiên hạ đổ dồn hai mắt lại. Rồng mây gặp hội, anh hùng chỉ có một ngươi thôi (Câu đối tặng một người chột mắt mới đỗ khoa thi võ)
  • Câu đối tập cú: là những câu lấy chữ sẵn ở trong sách hoặc ở tục ngữ, ca dao. Gái có chồng như rồng có vây, gái không chồng như cối xay không ngõng. Con có cha như nhà có nóc, con không cha như nòng nọc đứt đuôi.
  • Câu đối thách (đối hay đố): người ta còn nghĩ ra những câu đối oái ăm, cầu kỳ rồi người ta tự đối lấy hoặc thách người khác đối. Lối đối này thường sử dụng nghệ thuật chơi chữ, đồng âm dị nghĩa… Con cóc leo cây vọng cách, nó rơi xuống cọc, nó cạch đến già Con công đi qua chùa kênh, nó nghe tiếng cồngkềnh cổ lại (Câu đối có bốn chữ: cóc cách cọc cạch đối với bốn chữ công kênh cồng kềnh)
  • “Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai”

  Đặng Trần Thường – Tướng của Chúa Nguyễn Ánh “Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế” Ngô Thì Nhậm – Tướng của Vua Nguyễn Huệ

  • “Tùng thanh, trúc thanh, chung khánh thanh, thanh thanh tự tại”

  “Sơn sắc, thủy sắc, yên hà sắc, sắc sắc giai không” Câu đối khắc ở chùa Diệu Đức, Huế

  • “Quá quan trì, quan quan bế, nguyện quá khách quá quan”

  (“Qua cửa quan trễ, cửa quan đóng, mời khách qua đường qua cửa quan”) Vế ra câu đối của quan giữ ải Phong Luỹ, Trung Quốc “Tiên đối dị, đối đối nan, thỉnh tiên sinh tiên đối” (“Ra câu đối dễ, đối câu đối khó, mời tiên sinh đối trước”) Câu đối lại của sứ thần Việt, trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi Mặc dù Mạc Đĩnh Chi là lưỡng Quốc trạng nguyên nhưng trương hợp này cũng bí. Nhưng với thiên tài cãi “cãi cùn” của mình đã vô tình đối được câu! Nếu là mình mình: “ông giỏi ông đối đi”!

  • “Mỹ nhân như ngọc, hành vũ, hành phong, anh linh mặc trắc”

  “Tế thế kỳ âm, hộ dân, hộ quốc, thướng lai vô cùng” Nguyễn Khuyến, vế đối đề tại Đền thờ Thánh Mẫu Làng Cổ Ngựa, Xã Hiền Khánh, Huyện Vụ Bản, Nam Định

  • “Tứ thời bát tiết canh chung thủy”

  (“Bốn mùa, tám tiết luôn chung thủy”) “Ngạn liễu đôi bồ dục điểm trang” (“Dặm liễu, gò bồ muốn điểm trang”) Nguyễn Khuyến, câu đối viết cho góa phụ bán thịt lợn

  • “Chí khí tráng sơn hà, kim cổ anh hùng duy hữu nhất”

  “Minh tinh quang nhật nguyệt, Á Âu hào kiệt thị vô song” Câu đối do Mao Trạch Đông tặng chủ tịch Hồ Chí Minh

  • “Chiều ba mươi, nợ hỏi tít mù, co cẳng đạp thằng Bần ra cửa”

  “Sáng mồng một, rượu say tuý luý, giơ tay bồng ông Phúc vào nhà” Nguyễn Công Trứ, câu đối làm vào dịp tết lúc còn hàn vi

  • “Tự (字) là chữ, cất giằng đầu, chữ tử (子) là con, con ai con nấy?”

  “Vu (于) là chưng, bỏ ngang lưng, chữ đinh (丁) là đứa, đứa nào đứa này?” Câu đối khắc ở chùa Diệu Đức, Huế

  • “Cung kiếm ra tay, thiên hạ đổ dồn hai mắt lại”

  “Rồng mây gặp hội, anh hùng chỉ có một ngươi thôi” Câu đối tặng một người chột mắt mới đỗ khoa thi võ

  • “Con cóc leo cây vọng cách, nó rơi xuống cọc, nó cạch đến già”

  “Con công đi qua chùa kênh, nó nghe tiếng cồng nó kềnh cổ lại” Câu đối có bốn chữ: “cóc cách cọc cạch” đối với bốn chữ “công kênh cồng kềnh”

  • “Vũ vô kiềm tỏa, năng lưu khách”

  (“Mưa, dù không xích không khóa, cũng có thể giữ chân khách ở lại”) “Sắc bất ba đào, dị nịch nhân” (“Sắc đẹp, dù chẳng phải sóng gió, cũng dễ làm cho người ta chìm đắm”) Nguyễn Giản Thanh

  • “An Nam nhất thốn thổ, bất tri kỷ nhân canh”

  (“An Nam có một tấc đất, không biết bao nhiêu người cày”) Sứ thần Trung Quốc “Bắc quốc chư đại phu, giai do thử đồ xuất” (“Các đại phu nước phương Bắc, đều do từ chỗ ấy mà ra”) Bà Đoàn thị Điểm Câu đối này của Bà Đoàn Thị Điểm phải nói đến hoàn cảnh đối: Đoàn Thị Điểm đón sứ thần TQ trên thuyền…Váy bị gió thổi bay lên. Sứ thần TQ nhìn thấy….ra câu đối….

  • “Trướng nội vô phong phàm tự lập”

  (“Trong trướng không có gió mà sao cột buồm dựng lên”) Đoàn Thị Điểm “Hưng trung bất vũ thuỷ trường lưu” (“Trong bụng không có mưa mà nước vẫn chảy”) Trạng Quỳnh

  • “Vợ cả, vợ hai, hai vợ đều là vợ cả”

  “Chồng tất, chồng vớ, hai chồng đều là chồng tất” Khuyết danh

  • “Nước trong leo lẻo, cá đớp cá” – Vua Minh Mạng

  “Trời nắng chang chang, người trói người” – Cao Bá Quát

  • “Gạo trắng nước trong, mến người lại thêm mến cả…”

  “Cát lầm gió bụi, lo đời đâu đấy hảy lo cho…”

  • “Nợ vướng nợ, nợ càng thêm nợ”

  “Tình vương tình, tình vấn vương tình” “Đời là thế, Đời vẩn là Đời”

  • “Miệng nhà quan có gang có thép

  “Đồ nhà khó vừa lọ vừa thâm”

  • Xuân, Hạ, Thu, Đông đủ bốn mùa

  Mai, Lan, Cúc, Trúc đủ bốn hoa

  • “Thầy giáo tháo giày, tháo ủng, thủng áo, lấy giáo án dán áo ;”

  “Nhà trường nhường trà, nhường hoa, nhoà hương, đem lương hưu lưu hương.” ( 1 vế của Văn Như Cương)

  • “Chị em ơi! ba mươi sáu tuổi rồi. Khắp đông, tây, nam, bắc bốn phương trời, đâu cũng lừng danh công tử xác. “

  “Trời đất nhẻ! gắng một phen này nữa. Xếp cung, kiếm, cầm thư vào một gánh, làm sao nổi tiếng đấng trượng phu.” – (Nguyễn Công Trứ, câu đối tự thuật)

  • “Da trắng vỗ bì bạch” – (Đoàn Thị Điểm)

  “Rừng sâu mưa lâm thâm” – (Không rõ) “Quạ vàng đội kim ô” -(Không rõ) “Tay tơ sờ tí ti” “Nhà vàng ngồi đường hoàng”

  • “Đồng trụ chí kim đài dĩ lục”

  “Đằng giang tự cổ huyết do hồng” “Cột đồng đến nay rêu đã xanh”. – (vua Sùng Trinh nhà Minh) “Sông Đằng từ xưa máu còn đỏ”. – (Giang Văn Minh: sứ thần Đại Việt) Liên hệ ĐT : 0918 653 838 ; E-mail: [email protected] ; http://mynghehaiminh.vn

 • XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN QUÝ VỊ ĐÃ GIÀNH THỜI GIAN ĐỌC CHUYÊN SAN NÀY, KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH VÀ GIA ĐÌNH: MẠNH KHỎE – PHÚ QUÝ THỌ KHANG NINH !

  CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ NGHỆ HẢI MINH

  Số 1, khu 2 Cụm CN làng nghề xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

  ĐT: 0918 653 838 , Email : [email protected]

  http://mynghehaiminh.vn , http://facebook.com/my.nghe.hai.minh.vn

  Quý khách có thể bấm vào các đường dẫn sau đây để xem các bài chuyên san khác có nội dung liên quan:

  • Thế nào là Câu Đối

   Câu đối hay, câu đối trên bàn thờ gia tiên

  • Câu đối hay trên Lăng mộ

   Thế nào là Hoành Phi

  • Chữ trên hoành phi

  • Hoành phi câu đối Hán Nôm

   • 500 câu đối Hán-Việt (Tập 1) về Thiên nhiên đất trời, mừng thọ

   • 500 câu đối Hán-Việt (Tập 2) về đám cưới, tình yêu

   • 500 câu đối Hán-Việt (Tập 3) về đám cưới, đám tang

   • 500 câu đối Hán-Việt (Tập 4a) về anh hùng, tử sỹ

   • 500 câu đối Hán-Việt (Tập 4b) về mừng thọ

   • 500 câu đối Hán-Việt (Tập 5) về hỷ sự

 • Sơ đồ và cách bài trí bàn thờ gia tiên

  Video hướng dẫn cách bài trí bàn thờ gia tiên

  Lập và trang trí bàn thờ Tổ, bàn thờ chi, bàn thờ Vọng, bàn thờ người mới mất, bàn thờ bà cô ông mãnh

  Bàn thờ tổ tiên – nét văn hóa của dân tộc Việt Nam

  Bàn thờ Phật – Bàn thờ Gia Tiên trong nhà

  Cách sắp xếp bàn thờ như thế nào là đúng

  Cách đặt ảnh thờ

  Tại sao lại Nam Tả – Nữ Hữu

  Giải đáp thắc mắc về bàn thờ gia tiên trong gia đình người Công Giáo

  Cách sắp xếp Tượng thờ Thiên Chúa trong gia đình

  Bàn thờ Thần Tài và Ông Địa

 • Đồ gỗ Mỹ nghệ và Cây cảnh Nghệ thuật Hải Minh

  Làng nghề 2 Hải Minh MỪNG NOEL 2013

  Hải Minh hôm nay

  Hải Minh một xã vùng giáo hào sảng tài hoa

  Hải Minh đường tới đẹp giàu

  Kèn đồng Phạm Pháo

  Cầu Ngói chợ Lương

  Bàn thờ Thiên Chúa

  Nội thất Chùa Bái Đính – Ninh Bình

  Nội thất Chùa Giàn – Hà Nội

Top 14 cau doi treo ban tho gia tien tổng hợp bởi Tượng Phật Đẹp

Cách treo Hoành Phi Câu Đối trên bàn thờ gia tiên đúng chuẩn

 • Đánh giá: vuadodong.com
 • Tóm tắt: 05/01/2022
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 4.6 (240 vote)
 • : Cách treo hoành phi câu đối trên bàn thờ gia tiên như thế nào sao cho đẹp nhất nhưng vẫn đúng phong thủy và đúng với nguyên tắc trang trí …
 • : Trong mỗi gia đình thì không gian thờ chính là nơi thanh tịnh, thiêng liêng và trang trọng nhất, là nơi thể hiện sâu sắc nhất niềm tin tâm linh của người Việt. Bàn thờ được xem là cầu nối linh thiêng giữa cuộc sống thực tại với cõi thiêng của đất …

10 Mẫu Câu Đối Trên Bàn Thờ Gia Tiên Hay & Ý Nghĩa Nhất

 • Đánh giá: gomdaiviet.vn
 • Tóm tắt: 08/26/2022
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 4.58 (563 vote)
 • : Sử dụng các mẫu câu đối thờ gia tiên hay, hoành phi câu đối để treo hai bên bàn thờ sẽ giúp không gian thờ cúng trong mỗi gia đình trở nên trang trọng và …
 • : Với những mẫu câu đối thờ gia tiên hay và ý nghĩa trên bàn thờ gia tiên mà gomdaiviet.vn đã mang đến trên đây chắc chắn sẽ là những gợi ý hữu ích dành cho các gia chủ. Hy vọng rằng các gia chủ sẽ chọn được cho mình mẫu câu đối hay và thực hiện treo …

Ý nghĩa của câu đối chữ hán thờ gia tiên

 • Đánh giá: dothosondong.net
 • Tóm tắt: 09/18/2022
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 4.26 (237 vote)
 • : Mẫu câu đối chữ hán thờ gia tiên … Duệ tộc thiên thu phúc lộc trường. … Hải khoát nan thù cúc dục ân. … Nhiều đời cố gắng tở công xưa. … Từ môn hiển hách tráng …
 • : Đồ thờ Sơn Đồng Trần Hùng với nhiều năm trong nghề sản xuất, thiết kế các sản phẩm đồ thờ cúng tâm linh từ gỗ được chế tác thủ công, với quy trình chế tác theo lối cổ với đường nét chạm khắc tinh xảo mang đậm nét thuần Việt. Là nghệ nhân làng nghề …

Hoành Phi Câu Đối Bằng Đồng

 • Đánh giá: ducdongbaolong.vn
 • Tóm tắt: 10/02/2022
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 4 (406 vote)
 • : Các mẫu hoành phi câu đối hay dùng treo bàn thờ gia tiên, thờ cha mẹ, thờ cúng gia tiên chữ hán, chữ nôm, chữ Việt tùy yêu cầu, giá bán hợp lý, vận chuyển …
 • : Đồ thờ Sơn Đồng Trần Hùng với nhiều năm trong nghề sản xuất, thiết kế các sản phẩm đồ thờ cúng tâm linh từ gỗ được chế tác thủ công, với quy trình chế tác theo lối cổ với đường nét chạm khắc tinh xảo mang đậm nét thuần Việt. Là nghệ nhân làng nghề …

Hoành phi câu đối thờ gia tiên | 50 câu đối hay nhất 2023

 • Đánh giá: khonoithatdep.com
 • Tóm tắt: 08/01/2022
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 3.88 (358 vote)
 • : Hơn thế nữa việc treo hoành phi câu đối bàn thờ gia tiên còn mang ý nghĩa giáo dục to lớn. Trên các câu đối thờ gia tiên được khắc lời hay ý đẹp răn dạy con …
 • : Trên đây chúng tôi vừa giới thiệu qua về hoành phi câu đối bàn thờ gia tiên ý nghĩa, hợp phong thủy. Đồng thời hướng dẫn cách treo câu đối trên bàn thờ sao cho hợp lý. Hy vọng bài viết mang lại cho gia chủ những câu đối hay cùng nhiều thông tin hữu …

Cách treo hoành phi câu đối “hợp nhãn” đúng phong thủy

 • Đánh giá: conghemoc.vn
 • Tóm tắt: 09/17/2022
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 3.62 (407 vote)
 • : 6 Cách treo hoành phi câu đối. 6.1 Bàn thờ gia tiên. 6.2 Nhà thờ họ. 6.3 Đình chùa. 7 Mẫu hoành phi câu đối đẹp. 8 Cơ sở sản xuất hoành phi câu đối uy tín …
 • : Người Việt từ xưa tới nay luôn coi trọng tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên ông bà. Các công trình phật giáo như đền, chùa, miếu và giờ đây là nhờ thờ họ là những công trình thờ cúng phổ biến từ ngàn đời nay, kéo theo đó là nhu cầu sử dụng đồ thờ cúng rất …

Câu đối bàn thờ gia tiên bằng gỗ, đồng vì sao nên sử dụng?

 • Đánh giá: govuong.vn
 • Tóm tắt: 07/25/2022
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 3.47 (356 vote)
 • : Treo câu đối bàn thờ chính là một truyền thống đã có từ lâu đời của nhân dân ta. Những câu đối với nhiều chủ đề khác nhau sẽ mang một hàm ý …
 • : Treo câu đối bàn thờ chính là một truyền thống đã có từ lâu đời của nhân dân ta. Những câu đối với nhiều chủ đề khác nhau sẽ mang một hàm ý khuyên răn con người sống có hiếu, ngay thẳng và giữ tâm trong sáng. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ …

50+ Cặp câu đối thờ gia tiên hay kèm Ý nghĩa

 • Đánh giá: gombattrang.vn
 • Tóm tắt: 08/23/2022
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 3.23 (262 vote)
 • : Câu đối trên bàn thờ gia tiên mang nhiều biểu tượng, ý nghĩa, thể hiện lòng thành kính và mong muốn của con cháu đời sau gửi gắm tới ông bà …
 • : Câu đối trên bàn thờ gia tiên mang nhiều biểu tượng, ý nghĩa, thể hiện lòng thành kính và mong muốn của con cháu đời sau gửi gắm tới ông bà gia tiên, nội tộc. Việc sử dụng câu đối hai bên bàn thờ gia tiên giúp không gian thờ cúng thêm phần trang …

Hãy đọc bài này trước khi bạn muốn treo Hoành phi – Câu đối

 • Đánh giá: dothotamlinh.com.vn
 • Tóm tắt: 08/03/2022
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 3.04 (470 vote)
 • : Hoành phi câu đối có nhiều mục đích treo như các nhà thờ họ, chùa và gia đình. Không phải tùy tiện mà có thể treo hoành phi câu đối theo ý thích của cá nhân …
 • : Trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, hoành phi câu đối đã trở thành những vật dụng không thể thiếu. Nó không những làm không gian thờ cúng trở nên sang trọng hơn mà còn thể hiện những mong ước, truyền tải về cuộc sống. Hoành phi câu đối được treo tại …

Những câu đối bàn thờ gia tiên hay và ý nghĩa

 • Đánh giá: phongthuynhattam.com
 • Tóm tắt: 08/07/2022
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 2.98 (123 vote)
 • : 2.1 Những câu đối bàn thờ gia tiên Tiếng Việt mang ý nghĩa sâu sắc nhất · Nhờ tiên tổ anh linh phù hộ · Tổ tiên ta dày công xây dựng · Tổ đường …
 • : Không những thế, treo những câu đối thờ gia tiên còn mang ý nghĩa sâu sắc như lời răn dạy con cháu nhớ đến đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt đó là “ Uống nước nhớ nguồn”, luôn lấy đạo đức đặt lên trên hết để cuộc sống gia đình thêm bình an và hạnh …

Tổng hợp các câu đối bàn thờ gia tiên ý nghĩa nhất 2023

 • Đánh giá: gotoanthang.com
 • Tóm tắt: 01/05/2023
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 2.8 (128 vote)
 • : Tổng hợp các câu đối bàn thờ gia tiên ý nghĩa nhất 2023 · Câu thứ nhất: 德 大 教 傢 祖 宗 盛 – Công lao mở đất lưu hậu thế · Câu thứ 2: 本 根 色 …
 • : Gỗ gõ đỏ là dòng gỗ tự nhiên quý. Đặc tính của gỗ là không thấm nước, ít mối mọt, không bị hao mòn, giữ được vẻ đẹp trường tồn với thời gian. Do đó, gỗ gõ đỏ được sử dụng rất nhiều để làm câu đối thờ dụng. Thêm vào đó, gỗ gõ đỏ còn được sử dụng làm …

#21+ Mẫu Câu Đối Bàn Thờ Gia Tiên & Ý Nghĩa Phong Thủy

 • Đánh giá: damyngheanhcong.vn
 • Tóm tắt: 11/02/2022
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 2.75 (92 vote)
 • : 4. Tổng hợp những mẫu câu đối treo bàn thờ gia tiên Hán Việt · 1. 德 大 教 傢 祖 宗 盛. 功 膏 開 地 後 世 長. Đức đại giáo gia tổ tiên thịnh · 2.
 • : Nhiều người thường ví von rằng các câu đối bàn thờ gia tiên thường được xem giống như là thứ đại diện cho gia chủ. Những câu đối này phản ánh về nếp sống và gia phong của cả gia đình cũng như tính khí của gia chủ. Chính vì thế trong quá trình lựa …

55+ Câu đối thờ gia tiên chữ Việt mang ý …

 • Đánh giá: dongmynghe.com.vn
 • Tóm tắt: 06/07/2022
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 2.61 (122 vote)
 • : Trước kia, người ta chỉ viết dăm ba chữ ý nghĩa trên tờ giấy đỏ để tạo nên đôi câu đối treo hai bên bàn thờ hoặc dán trước cửa, trưng bày trong …
 • : Đại tự câu đối gồm đôi câu đối và bức hoành phi ở giữa được thiết kế theo hình chữ nhật, vuông vức . Chiều ngang của bức đại tự bằng với chiều dọc của đôi câu đối. Mẫu đại tự câu đối phù hợp với bàn thờ hiện đại hay các phòng thờ của chung cư, nhà …

Câu đối treo bàn thờ gia tiên hay và ý nghĩa

 • Đánh giá: dothocungtamlinh.com
 • Tóm tắt: 03/25/2023
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 2.46 (134 vote)
 • : Những câu đối thường dùng treo bàn thờ gia tiên hay và ý nghĩa · 1. Triệu nhân ngật dụng hữu thành, hiếu tư duy tắc · 2. Tổ tông công đức còn thơm …
 • : Đại tự câu đối gồm đôi câu đối và bức hoành phi ở giữa được thiết kế theo hình chữ nhật, vuông vức . Chiều ngang của bức đại tự bằng với chiều dọc của đôi câu đối. Mẫu đại tự câu đối phù hợp với bàn thờ hiện đại hay các phòng thờ của chung cư, nhà …
XEM THÊM  Tượng Thần Tài Để Bàn - Mang Lại Tài Lộc Và Thịnh Vượng

You may also like