Danh sách 9 niem tieu tai cat tuong than chu hot nhất, bạn nên biết

bởi huy.nguyen
Rate this post

Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú

1. Công dụng

Giải tất cả các tai họa do vận, hay các sao xấu chiếu Mệnh, biến hung thành cát. Phát tâm trì Chú này 108 lần mỗi ngày, 3 tháng hay trọn năm thì tai nạn nào cũng qua, dù năm nay số của bạn hiện đang xấu đến đâu. Khi ra ngoài càng nên đọc. Nếu Đại Vận 10 năm xấu thì trì đủ 10 năm, nếu một đời xấu thì trì một đời, cứ phát tâm hành trì như thế thì dù số có xấu đến đâu cũng phải trở thành số tốt.

2. Nguồn gốc

Trích ở trong kinh Tiêu tai kiết tường nơi hàm chữ “Chi” trong Kinh ra

“Kinh này chép rằng: Bấy giờ Phật ở tại cõi trời Tịnh Cư. Ngài bảo các Vì sao Tu, Sao Diệu….28 tinh tú, 12 cung thần và các vị thiên chúng lưu hành giữa hư không, Phật dẫn tích dạy rằng: Ta nay nhắc nói đức Phật Ta La Vương Như Lai đã thuyết rõ ra một thần chú Xí Thịnh Quảng Ðại Uy Ðức Đà La Ni là phương pháp để giải tai nạn phàm là tại nơi thủ đô, đến ngoài ranh cõi mà có 5 ngôi sao xâm lăng; Sao La Hầu, sao Nhuế, sao Bột, Sao Yêu, nó chiếu đến chỗ sở thuộc của người là các ngôi sao nơi sao cung bản mạng; hoặc nó chiếu đến chỗ đế tọa, và các khu vực ngoài đồng nội, sẽ gây nên mọi điều chướng ngại, tai hại chi, cũng đều trừ diệt liền, nếu nhân chúng mỗi địa phương ấy, đồng tuân y đúng pháp lập chương trình kỳ hạn để niệm một trăm tám biến thần chú này:

Nẵng mồ tam mãn đa, Mẫu đà nẫm, A bát ra để, Hạ đa xá ta nẵng nẫm, Đát điệt tha. Án, khư khư, khư hứ, khư hứ, hồng hồng, Nhập phạ ra, nhập phạ ra, Bát ra nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, Để sắc sá, để sắc sá, Sắc trí rị, Ta phấn tra, ta phấn tra, Phiến để ca, Thất rị duệ, Ta phạ hạ.

Ðã từ nơi tâm với tai, lại cũng từ nơi tâm diệt tai, nên nói tiêu tai. Bởi chỗ tạo nghiệp từ đời trước, nên nay cảm chịu lấy nghĩa là các điều thống khổ nó tập trung nơi cái thân tâm đây, nên nó là tai. Nghiệp chướng đã thanh tịnh rồi, sự ấy được vui mừng nơi tâm, nên nói là cát tường.

Người mà tu trì pháp thần chú đây, tâm phải đủ ba phép Quán: lấy phép Không quán để tiêu tai; dùng phép Giả Quán để hội sự cát tường mà không hay. Giả gì cũng đều chỉ là một niệm vì tai thì tiêu, cát thì đến, đồng gọi là pháp giới tánh, đây tức là Trung Quán. Hễ tâm mê thì cát tức là tai, còn tâm Ngộ thì tai tức là cát. Nghĩa là tâm còn hôn mê thì, dầu là điều cát tường cũng thành ra tai hại! Tâm đã giác ngộ rồi, vì dầu tai hại cũng hóa thành cát tường!

Với lẽ Tam quán, đem tâm so xét đã như thế, thì với Tứ giáo. Lục tức cũng có thể đem tâm so xét được cả, nếu để ý nghĩ rộng thì đặng rõ thấy.”

3. Nghi thức trì chú

Sắm sửa trái cây 5 màu, hương hoa nhang đèn, trì chú này 108 biến, mỗi 7 ngày, 14 ngày, 21 ngày, 49 ngày hay 108 ngày…thì không có tai họa (nếu có cũng không đáng kể).

3.1. Tịnh pháp giới và tịnh tam nghiệp

Tịnh Pháp giới chân ngôn:

Úm lam xóa ha (3 lần).

Tịnh tam nghiệp chân ngôn:

Úm ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ truật đồ hám (3 lần).

3.2. Nguyện hương

Nguyện đem lòng thành kính, gửi theo đám mây hương, phảng phất khắp mười phương, cúng dường ngôi Tam Bảo. Thề trọn đời giữ Đạo, theo tự tánh làm lành, cùng pháp giới chúng sanh, đồng tròn thành Phật Đạo.

(Nếu trì tụng trước bàn thờ thì đọc, còn nếu không hành lễ trước bàn thờ không đốt nhang thì có thể miễn)

3.3. Tiêu Tai Cát Tường Thần chú

Nẵng mồ tam mãn đa, Mẫu đà nẫm, A bát ra để, Hạ đa xá ta nẵng nẫm, Đát điệt tha. Án, khư khư, khư hứ, khư hứ, hồng hồng, Nhập phạ ra, nhập phạ ra, Bát ra nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, Để sắc sá, để sắc sá, Sắc trí rị, Ta phấn tra, ta phấn tra, Phiến để ca, Thất rị duệ, xóa ha. (108 lần)

3.4. Tán Phật

 • 1. Nguyện ngày an lành, đêm an lành
 • 2. Đêm ngày sáu thời thường an lành
 • 3. Tất cả các thời đều an lành
 • 4. Tất cả chúng sinh đều an lành
 • 5. Nguyện đức từ bi thường gia hộ
 • 6. Nam mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ Tát

(đọc 3 lần từ câu 1 đến 6).

3.5. Hồi Hướng

Nguyện đem công đức này Tiêu Trừ nghiệp xưa nay Tăng Trưởng các phước huệ Viên thành căn thánh thiện

Bao nhiêu nghiệp tham dục Bao nhiêu nghiệp sân si Bao nhiêu nghiệp Thân Khẩu Ý Đều diệt sạch không còn

Quyến thuộc đồng an lạc Oan gia về Niết Bàn Cùng pháp giới chúng sinh Đồng trọn thành Phật Đạo.

Nguyện cầu cho tất cả ai đọc được bài này sẽ được nhiều lợi ích và một thời đồng trọn thành Phật Đạo!

HQS

Bạn đọc comment:

Phạm Rada Dạ, con cảm ơn chú. Con xin copy bài trì chú của chú ạ!

Sơn Quý Hoàng Lại thêm một người tâm nhỏ hẹp nữa, bạn copy bài tôi cho mình bạn lợi ích, sao bằng share ra và phát nguyện rằng ai đọc được bài này và làm theo thì sẽ được lợi ích vô lượng, và bạn sẽ được tùy hỉ phước đức. Như vậy có 10,000 người xem thì bạn được bao nhiêu là công đức, cho dù là tùy hỉ công đức cũng bằng như nhau. (Không vì hạnh phúc của mọi người thì dù mình có hạnh phúc cũng không thể lớn được)

Phạm Rada Dạ, ý là con xin phép chia sẻ ấy ạ. Nhưng chờ chú đồng ý mới dám share. Hihihi…con đã làm chú hiểu nhầm ý con. Con cảm ơn chú! Con share nha!

Sơn Quý Hoàng Không lẽ mỗi lần chép kinh Phật thì phải xin phép ngài. Vì lợi ích cho người thì mắc gì phải xin phép ai. Nếu họ không thích cho phổ biến thì cứ giấu trong nhà, mắc gì phải viết ra. Sao lại phải mất công xin xỏ vô ích thế!

Phạm Rada Dạ con đã hiểu ạ!

Phùng Thị Lam Trà Thưa chú nếu điều kiện không cho phép thì có thể không mua trái cây và không ngồi trước bàn thờ mà ngồi 1 nơi thanh tịnh trì chú có được không ạ ?

Sơn Quý Hoàng Chưa thấy câu trả lời đọc lại vài lần sẽ thấy. 10 lần chưa thấy 30 lần sẽ thấy.

Vân Lăng Dạ, Chú cho con hỏi là mình mua trái cây 5 màu cúng mỗi ngày hay sao ah?

Sơn Quý Hoàng Nếu bạn thành tâm, và có phương tiện. Cúng Phật là do Tâm của bạn, chứ Phật không cần bạn cúng.

Vân Lăng Dạ,con cám ơn Chú nhiều ah!

Thanh Nguyễn Sơn Quý Hoàng chú ơi con có thắc mắc đoạn chú trên phần cuối chữ cuối là “Ta phạ hạ” nhưng đoạn chú dưới phần chữ cuối là “xoá ha” Vậy cuối cùng là đoạn nào mới đúng hã chú, mong chú hoan hỷ kiểm tra lại giúp con nhé

Sơn Quý Hoàng Vì tôi biết có người sẽ hỏi nên mới viết thế. Đó chỉ là một sự cố tình để ai có tính quan tâm ĐÚNG SAI thì tự thay đổi. Khi nào bạn hiểu vì sao tôi lại viết thế thì bạn sẽ không còn bận tâm vì sao nó thế, chỉ làm cái nào mình thấy đúng là được.

Thanh Nguyễn Cảm ơn chú, con đã hiểu ý chú rồi ????

Sơn Quý Hoàng Giống như có người chấp đến độ Tầm Thinh và Tầm Thanh, chỉ vì chính người ấy không biết ngay từ đầu người ta viết là tầm thinh, chính vì không biết nên mới chấp! Nhưng vấn đề thinh và thanh có gì khác nhau, chỉ vì những con vẹt thì nó chỉ biết Thanh là Thanh, hay Thinh là Thinh nên những người này dù có tu bao lâu cũng không thể thoát ra được sự chấp trước ĐÚNG SAI cả! Họ không thể nào hiểu nhất thiết nghĩa của Dơ là Sạch. Vì họ chi biết dơ là dơ sạch là sạch chứ không thể nào là sắc là không mà không là sắc, mặc dù họ có thể nói như con vẹt về sắc không và rất hay!

Ngan Hong Giống như người miền Bắc gọi là U, miền Trung gọi là Mạ, miền Nam gọi Mẹ, miền Tây gọi Má vậy tất cả đều cùng 1 nghĩa chỉ khác âm thôi Đôi khi đọc bài chú này có sách viết “Án, Khê hê, Khê hê …” còn có sách viết “Án, khư hư, khư hư,…” đều là vậy

Tâm Thanh Chú ơi, nếu không có nhiều thời gian rảnh thì 1 ngày cháu tụng 21 biến vẫn được chứ ạ ?Nếu 1 ngày tụng 108 biến thì sẽ có tác dụng nhanh hơn 21 biến ạ ? Mong chú giải đáp.

Sơn Quý Hoàng Một ngày có 16-18 giờ thức, lý do gì bạn lại không có thời gian. Bạn có thể vừa làm việc, vừa đi trên đường vừa đọc kia mà, còn khi nào về nhà có chỗ trang nghiêm thì đọc được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Xiuxiu Vo Lúc nào rảnh thì đọc mà ko đếm bao nhiêu con số, có được không ạ?

Ngan Hong Xiuxiu Vo đọc càng nhiều càng tốt mà bn

Vu Thao con cảm ơn Chú. con ở kí túc xá nên không lập bàn thờ phật hay nơi để thờ. vậy con chỉ đặt trái cân 5 màu trong phòng rồi niệm Chú có được không thưa Chú?

Sơn Quý Hoàng Bạn không có hình tượng Phật vậy bạn cúng dường cây trái cho ai? Nếu bạn muốn tu tâm thì cần thành tâm còn có trái cây hay 0 cây trái cũng chẳng giúp hay giúp gì cho bạn. Phật không nhận hối lộ của ai cả, không phải thờ hình tượng thì giúp, không thờ thì 0 giúp. Chính vì hiểu được vậy mới phải thờ hình tượng và cúng dường cây trái! Bạn cứ hỏi tâm bạn vì sao bạn muốn trì Chú niệm Phật thì bạn sẽ biết phải làm gì thôi.

Vu Thao dạ. con cảm ơn Chú.

Shana Trương Cảm ơn chú. Con niệm để xin cho mẹ con được mạnh khoẻ và hết bệnh được ko chú?

Sơn Quý Hoàng Được nhưng rất khó, mẹ tự đọc hay hơn

Shana Trương Dạ chú. Vậy để con nói mẹ con đọc. Mẹ con mỗi ngày cũng ngồi thiền đọc kinh trước mẹ quan âm.

Lê Thị Quỳnh Anh Con chào chú. Từ ngày biết đến chú. Con bắt đầu ms být tác dụng của các chú và bắt đầu tụng. Con hay trì chú đại bi. Con thỳ thấy mọi việc vs mình đều ko tốt. Vậy con nên đọc chú này hay chú đại bi hơn ạ. Con cảm ơn

Sơn Quý Hoàng Bạn đọc mấy biến chú đại bi.

Lê Thị Quỳnh Anh Cháu đọc 21 biến mỗi ngày chú ạ

Sơn Quý Hoàng vậy bạn trì chú đại bi cầu điều gì và được bao lâu rồi.

Lê Thị Quỳnh Anh Con cầu cho công việc làm ăn của hai vc con đc suôn sẻ, vk ck hòa hợp con cái ngoan ngoãn, k ốm đau ạ. Con být đến chú khoảng gần hai tháng thỳ con trì đc từng ấy ngày ạ

Sơn Quý Hoàng trời đất, làm bậy mấy ngàn năm mới trì có 2 tháng mà đòi gì. Thuốc bổ uống cũng phải từ từ mới có tác dụng chứ! À, và cách hay nhất là bạn nên đổi nick Láo Toét của bạn đi nó cũng tạo một phần nghiệp cho bạn đó! Khi có thời gian tôi sẽ nói về vấn đề nick và hình ảnh avatar ảnh hưởng đến bạn thế nào. Làm sao để biết được một số tâm lý hay những chuyện xấu tốt của một người từ đó.

Nguyet Le Chú ơi, khi mình bị nói xấu hay chơi xấu sau lưng thì cũng nên vui mừng hả chú? Vì nhờ đó mình trả được bớt nghiệp

Sơn Quý Hoàng Đúng rồi, mình 0 đối xử thế với họ, họ đâu đâu đối xử thế với mình. Miếng ăn miếng trả mà. Hơn nữa, họ làm sau lưng có thấy gì đâu mà buồn hehehe.

Tài Đức Ko biết chú Sơn có gõ nhầm chú ko nhưng đoạn trên và dưới ko đồng nhất câu cuối là “ta phạ hạ” và “xoá ha”?

Sơn Quý Hoàng Hehehe, lại một người nữa bị gài mà 0 biết hihihi. Đọc cmt của Thanh Nguyen sẽ hiểu

Tài Đức Thì ra là vậy, nhưng những người ko nghiên cứu sâu hoặc họ chưa đọc nhiều còn u mê như cháu sẽ ko hiểu đc hết, sẽ như con vẹt vậy

Sơn Quý Hoàng Tài Đức cả hai giống hệt nhau. Cái dù và cái ô có gì khác đâu.

Tài Đức Như con vẹt thì ko thoát ra đc đúng sai vậy có cách nào để thoát ra đúng sai mặc dù chỉ là con vẹt học theo? Kính mong Chú chỉ điểm

Sơn Quý Hoàng Tài Đức: Trì Bát Nhã Tâm Kinh cho nhiều vào và trì câu Chú ở cuối là : Ga tê, ga tê, pa ra ga tê…. Vài ngàn lần mỗi ngày thì sẽ sớm đạt bát nhã trí thôi!

Nguyen Tran Thanh Thưa thầy. Thầy có thể chỉ rõ giúp con chỗ 3 phép quán được ko ạ. Nếu có thể kính nhờ thầy lấy ví dụ thực tế giúp con với ạ

Admin xem bài: Tam Quán (quán Không – quán Giả – quán Trung)

Sơn Quý Hoàng Ghi chú: “Quán Không” rất lợi ích cho tất cả mọi người thực hành, càng không càng tốt. Trừ quý vị chủ các tiệm 0 nên áp dụng! Có ai biết vì sao các chủ tiệm không nên áp dụng chăng?

Phan Thị Mai Hương Tiệm nghĩa khác là Quán, mà quán không nghĩa là tiệm không (có khách), chủ tiệm niệm nhiều thì làm ăn không nổi phải không thầy? Con chỉ nghĩ được vậy thôi ạ, mong thầy chỉ bảo ạ

Sơn Quý Hoàng Phan Thị Mai Hương vậy chủ tiệm nên Quán gì?

Huỳnh Công Duy Chủ tiệm nên Quán Vô Thường Lúc có khách thì nghĩ tới lúc ế khách, nên phục vụ khách đang mua tận tình, chu đáo Lúc vắng khách thì nghĩ rồi cũng sẽ có lúc đông khách, không chán nản hay sân si hihihihi

Phan Thị Mai Hương Sơn Quý Hoàng Theo con thì chủ tiệm nào cũng mong mỏi đông khách, nhưng không phải ai cũng có tâm. Chỉ cần chủ tiệm thường xuyên trì chú, dù là chú nào thì cũng là tâm hướng Phật, vậy là ổn rồi ạ

Sơn Quý Hoàng Quán Khách. Khách là giả vì đến thì phải đi. Thân là giả, hễ có sinh thì phải chết, cái mỗi ngày suy nghĩ lăng xăng là giả, nhưng trong thân này có một cái thật và không bao giờ suy nghĩ lăng xăng hay chết. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa Phật nói, “Cha trẻ mà con già” là muốn nói vì NÓ ở trong thân mình, thân này như chiếc áo chết rồi sinh ra còn NÓ muôn đời đều thế. Đó mới thật là mình và NÓ không quan tâm thân này giàu hay nghèo, da vàng hay trắng hoặc đen đỏ, học nhiều hay ít, làm ngành nghề gì, có vợ chồng con cái hay 0… Vì nó không có ai nhất định là bà con thân nhân, bởi tất cả đều là bà con thân nhân của NÓ, chỉ vì có khi giả làm kẻ thù, có lúc làm bạn bè thân quyến… Chư Phật, Bồ Tát vì thương chúng sinh thuyết giáo tam tạng để mọi người hiểu về con người chân thật của mình gọi là Chủ Nhân là Tâm, nhưng than ôi, vì nó quá Chân Thật nên 0 có cách gì chỉ ra được cụ thể, mặc dù các ngài đã chỉ rất rõ nhưng rất ít người nhận được mặt mũi của NÓ! Thôi thì cứ chí thành tụng kinh, trì Chú, niệm Phật khi nào đủ duyên sẽ tự nhận ra thôi, còn dùng suy nghĩ thì suốt đời chỉ nhận Vọng Tâm mà cứ tưởng là NÓ, thì càng tu càng sai là điều đương nhiên.

Phan Thị Mai Hương Vậy theo con hiểu là ai cũng có cái Tâm trong người, nhưng vì cái Thân che lấp nên không nhận ra và mù quáng theo đuổi dục vọng. Các vị Chư Phật, Bồ Tát thuyết giáo để cái Tâm được phát lộ. Cái Tâm thì không có đúng hay sai, không tốt hay xấu, nó chấp nhận tất cả, nên có người hiểu sai nó, là con như trước khi được thầy giảng giải. Đúng là vì dùng ngôn ngữ nên thật khó để nhận ra vì chính ngôn ngữ cũng là rào cản. Con cảm ơn thầy và chúc ai có duyên đọc được những lời giảng của thầy!

Bạn đọc tìm kiếm:

 • https://xn-hay-uqa vn/tieu-tai-cat-tuong-than-chu/ (25)
 • Chú tiêu tai (1)
 • Tiêu tai Cát tường Thần chú ý nghĩa (1)

Top 9 niem tieu tai cat tuong than chu tổng hợp bởi Tượng Phật Đẹp

Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú

 • Đánh giá: conduonggiacngo.com
 • Tóm tắt: 09/26/2022
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 4.91 (939 vote)
 • : Giả gì cũng đều chỉ là một niệm vì tai thì tiêu, cát thì đến, đồng gọi là pháp giới tánh, đây tức là Trung Quán. Hễ tâm mê thì cát tức là tai, …

Sự Vi Diệu và Linh Ứng của Tiêu Tai Kiết Thường Thần Chú

 • Đánh giá: thienmenh.net
 • Tóm tắt: 06/07/2022
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 4.55 (367 vote)
 • : Do đó, bạn đọc có thể trì tụng tiêu tai cát tường thần chú ở đâu cũng được, lúc nào cũng đọc được. Lịch Vạn Niên …
 • : “Nội Chướng, Ngoại Chướng”: đều là Ma chướng không có hình tướng, đều là phiền não từ tâm khởi lên. Nội chướng là những chướng ngại từ bên trong, ngoại chướng là chướng ngại từ bên ngoài nó tác động đến chúng ta. Ma chướng là những cái mang tính …

Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú

 • Đánh giá: niemphat.vn
 • Tóm tắt: 10/25/2022
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 4.25 (455 vote)
 • : Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú. Nẳng mồ tam mãn đa mẫu đà nẩm. Á bát ra để hạ đa xá ta nẳng nẩm. Ðát điệt tha.
 • : “Nội Chướng, Ngoại Chướng”: đều là Ma chướng không có hình tướng, đều là phiền não từ tâm khởi lên. Nội chướng là những chướng ngại từ bên trong, ngoại chướng là chướng ngại từ bên ngoài nó tác động đến chúng ta. Ma chướng là những cái mang tính …

Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú

 • Đánh giá: langta.org
 • Tóm tắt: 02/06/2023
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 4.14 (502 vote)
 • : Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú · 1. Công dụng. Giải tất cả các tai họa do vận, hay các sao xấu chiếu Mệnh, biến hung thành cát. · 2. Trì chú. Trì 108 biến trong vòng …
 • : “Nội Chướng, Ngoại Chướng”: đều là Ma chướng không có hình tướng, đều là phiền não từ tâm khởi lên. Nội chướng là những chướng ngại từ bên trong, ngoại chướng là chướng ngại từ bên ngoài nó tác động đến chúng ta. Ma chướng là những cái mang tính …

Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú – Tiêu Trừ Tai Nạn – Thành Tựu Cát Tường

 • Đánh giá: thanhamthugian.com
 • Tóm tắt: 08/29/2022
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 3.96 (461 vote)
 • : Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú có tên tiếng Phạn là: Santika Sriya Dharani. “Tiêu Tai Kiết Tường Thần Chú” được Đức Phật nói trong “Kinh Xí Thạnh Quang Đại Oai Đức …
 • : Đức Phật nói thêm để điều phối về nội chướng, ngoại chướng…thì có 1 cách duy nhất là khởi tâm tinh tấn tu hành, đối với những điều bất thiện không nên tham gia, còn những điều thánh thiện cố gắng phát huy, nếu chưa phát huy thì làm sao cho nó nảy …

Mật tông

 • Đánh giá: giacngo.vn
 • Tóm tắt: 12/01/2022
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 3.59 (212 vote)
 • : Nghĩa là Phật khuyên mình để tâm trống rỗng như hư không, không buồn giận lo sợ. Vì tai họa chỉ là ảo giác do mình tự nghĩ ra, nên mình để tâm …
 • : Ngoài ra, tu hành, không phạm lỗi lầm thì ai bắt được mình. Mình không xâm phạm bất cứ điều gì, không thiếu nợ ai, không gây oán thù với ai, không phạm pháp, nên tâm mình rỗng rang, trống không, không phải không là không có, phải giữ tâm mình trống …

02. Tiêu Tai Cát Tường Đà Ra Ni

 • Đánh giá: tangthuphathoc.net
 • Tóm tắt: 07/10/2022
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 3.42 (355 vote)
 • : 2/ TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ. Âm Hán: Nam mô tam mãn đà, … Vào lúc giữa đêm (giờ Tý) hay giờ Ngọ thì đốt An Tất Hương, niệm tụng. Ở trong câu Chân Ngôn, …
 • : “Bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngự tại cung Trời Tĩnh Cư bảo chư Thiên, Tú Diệu, 12 Cung Thần rằng: “Nay Ta nói Quá Khứ Sa La Vương Như Lai Chân Ngôn. Nếu có quốc vương mà quốc giới của mình bị 5 Tinh (5 vì sao) lấn bức 28 Tú với Đế Tòa thì mỗi …

Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú

 • Đánh giá: anhsanggiacngo.com
 • Tóm tắt: 10/21/2022
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 3.24 (238 vote)
 • : (Trích ở trong kinh Tiêu tai kiết tường nơi hàm chữ “Chi” trong Kinh ra) … lập chương trình kỳ hạn để niệm một trăm tám biến thần chú này.
 • : “Bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngự tại cung Trời Tĩnh Cư bảo chư Thiên, Tú Diệu, 12 Cung Thần rằng: “Nay Ta nói Quá Khứ Sa La Vương Như Lai Chân Ngôn. Nếu có quốc vương mà quốc giới của mình bị 5 Tinh (5 vì sao) lấn bức 28 Tú với Đế Tòa thì mỗi …

KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA – KIỀN THÀNH NIỆM CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ

 • Đánh giá: phapmontinhdo.vn
 • Tóm tắt: 05/01/2022
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 3.1 (560 vote)
 • : Năm nay, kể từ ngày Nguyên đán, chúng ta cùng thành tâm niệm Thần Chú Tiêu Tai Cát Tường: Nam Mô. Tam mãn đa. Mẫu đà nẫm. A bát la để. Hạ đa xá. Sa nẵng nẫm.
 • : Pháp Hội này lớn rộng, đại nhi vô ngoại, nghĩa là to lớn đến độ bao trùm hết các chúng sanh, không một chúng sanh nào ở ngoài cả. Bất cứ ai, không kể người tin Phật hay không tin Phật, kẻ thiện người ác, chúng ta đều mang công đức hồi hướng cho tất …

You may also like