Top 9 nu tuong cua hai ba trung hot nhất

bởi huy.nguyen
Rate this post

1. Theo sử sách còn truyền lại, Phùng Thị Chính là cháu họ của Hai Bà Trưng, từ nhỏ đã ham mê cung kiếm, rất giỏi võ nghệ và sớm thông binh pháp. Chồng của Phùng Thị Chính là Đô tướng Đinh Lượng, người cận vệ trung thành của vợ chồng Thi Sách-Trưng Trắc, đã sớm lập công trong việc chuẩn bị khởi nghĩa, phá xiềng gông nô lệ. Trong quá trình âm thầm tập hợp lực lượng, Đô tướng Đinh Lượng đã được cử đi nhiều nơi để liên kết hào kiệt các châu.

Với dòng dõi lạc hầu, lạc tướng của mình, lại nhận thức rõ người phương Nam không thể mãi cam tâm làm nô lệ cho người phương Bắc, Lạc hầu Thi Sách, vị tù trưởng lừng danh vùng đất Chu Diên đã cùng với vợ là Trưng Trắc-dòng dõi Vua Hùng (cha Trưng Trắc là Hùng Định, sau đổi thành Trưng Định)-từng bước chuẩn bị khởi sự mưu cầu việc lớn. Khi đó, với sự nham hiểm xảo quyệt, tên Thái thú Tô Định đã lừa giết Thi Sách cùng các bộ tướng, trong đó có Đô tướng Đinh Lượng. Bởi vậy, thù nhà nợ nước chất chồng, lập tức khi ấy Phùng Thị Chính đang mang thai con của Đinh Lượng đã theo về ứng nghĩa.

Do đã có sự chuẩn bị kỹ từ trước nên cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng mau chóng được các nơi hưởng ứng. Phùng Thị Chính được hai bà phong làm Trưởng nội thị tướng quân, chuyên coi công việc điều nghiên, sắp xếp tham mưu việc quân cơ, nổi tiếng nhất là trận hạ thành Luy Lâu, thủ phủ của tập đoàn quan quân phương Bắc.

Thành Luy Lâu là trung tâm hành chính cai trị Giao Chỉ, nơi tên Thái thú Tô Định trị nhậm ban ra những luật lệ hà khắc, đè đầu cưỡi cổ dân ta. Để hạ được thành Luy Lâu, nếu không hiểu rõ tường tận sẽ rất khó thành công. Phùng Thị Chính đã hiến kế và đích thân cải trang vào trong thành dò xét kỹ lưỡng từng trại lính, kho xưởng, bến bãi, đường sá đi lại, quy luật hoạt động của quan quân phương Bắc. Khi ấy, vị nữ tướng đang bụng mang dạ chửa vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thám sát của mình, trở về an toàn nơi căn cứ Mê Linh, vẽ lại sơ đồ, kiến nghị cơ mưu tác chiến công thành với bộ chỉ huy tối cao, chuẩn bị cho công cuộc vây thành.

Đền thờ nữ tướng Phùng Thị Chính tại xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, TP Hà Nội. Ảnh tư liệu

Trận tiến công vây đánh thành Luy Lâu diễn ra hết sức ác liệt. Song từ nhiều hướng, nhất là đã có sẵn nội ứng do nữ tướng Phùng Thị Chính cài lại từ trước, quân ta lần lượt chiếm được các vị trí hiểm yếu, khiến tên Thái thú Tô Định phải cởi bỏ ấn tín, giả dạng làm đàn bà lên thuyền trốn biệt. Đây là nỗi nhục nhã không thể gột rửa của bè lũ đi xâm lược.

Trong đà chiến thắng Luy Lâu, nhân dân các vùng đất theo lời hịch văn của Hai Bà Trưng đã nhất tề đứng lên phá xiềng nô lệ. Lạ kỳ thay, toàn các vị nữ chúa, nữ tướng quân, ai nấy vung gươm ứng nghĩa vùng lên làm chủ đất đai của mình. Hiếm có cuộc khởi nghĩa nào mà các vị liệt nữ lại đông đảo nổi lên như thế.

Nữ tướng Phùng Thị Chính luôn được Hai Bà Trưng hết sức tin tưởng, mọi việc quân cơ thảy đều được hai bà giao cho. Phùng Thị Chính không chỉ vũ dũng trên chiến trường mà cơ mưu trí tuệ của bà cũng hết sức sâu sắc. Quân của Nữ vương đi đến đâu thường có hịch truyền kể tội bọn ác quan phương Bắc tới đó, nên giặc vỡ như núi đổ. Tương truyền, những hịch văn sâu sắc đó đều do Trưởng nội thị tướng quân Phùng Thị Chính soạn thảo dâng lên Nữ vương.

2. Lịch sử Việt Nam ta, những trang vàng thời đại Trưng Nữ Vương (năm 40-43 sau Công nguyên) quả là hết sức huy hoàng. Nhà sử học Lê Văn Hưu trong “Đại Việt sử ký” nhận định: “Trưng Trắc, Trưng Nhị là đàn bà, hô một tiếng mà các quận Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam cùng 65 thành vùng Lĩnh Ngoại đều hưởng ứng. Việc dựng nước xưng vương dễ như trở bàn tay, đủ biết tình thế đất Việt ta có thể dựng được nghiệp bá vương” là vô cùng xác đáng vậy.

Về nữ tướng Phùng Thị Chính, với cương vị của mình đã mau chóng tham mưu cho Trưng Nữ Vương ổn định triều đình, chăm lo tốt nhất cho đời sống nhân dân. Lúc này ở Lĩnh Nam, phải nói là vô cùng rộng lớn, các vị tù trưởng theo về rộng khắp, khí thế rất hăng, tinh thần độc lập rất cao, đã mở ra vô vàn công việc mới mẻ. Nữ tướng Phùng Thị Chính luôn có những kế sách dâng lên Nữ vương trong buổi đầu mới mẻ của vận hội tân quân. Đây cũng là khoảng thời gian mà Hán Quang Vũ Đế như ngồi trên đống lửa. Là người dày dạn sa trường mà Vũ Đế không khỏi ớn lạnh khi bị mất tới 65 thành trì phương Nam chỉ trong sớm tối. Đã thế, kẻ đứng đầu lại là nữ nhi càng khiến Vũ Đế ôm hận trong lòng, quyết thề rửa nhục. Ông ta cho triệu tập gấp các danh tướng Mã Viện, Lưu Long, Đoàn Chí điểm hàng vạn binh mã thủy bộ trỏ ngọn cờ đánh xuống phương Nam.

Sắc phong và cổng đền thờ nữ tướng Phùng Thị Chính tại Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội. Ảnh tư liệu

Mã Viện, Lưu Long, Đoàn Chí-toàn những bậc danh tướng lão làng, nhất là Mã Viện khi đó đã gần sáu mươi tuổi danh trấn Trung Nguyên đang huyết chiến với Hung Nô phía mạn bắc phải lật đật lên ngựa nam chinh. Hàng vạn binh tướng thủy bộ phương Bắc nhất tề theo lệnh Vũ Đế đánh xuống phương Nam. Trận huyết chiến nào cũng đẫm máu sa trường, không thể ngờ các nữ tướng của Hai Bà Trưng lại chiến đấu kiên gan đến thế.

Nữ tướng Phùng Thị Chính nhiều lần đích thân xông thẳng vào vùng chiến sự ác liệt nhất. Tiêu biểu phải kể đến trận Lãng Bạc. Trận này có tính quyết định sống còn với triều đại Trưng Nữ Vương. Đích thân vua bà phái Trưng Nhị cùng Phùng Thị Chính lĩnh ấn tiên phong huyết chiến cùng binh tướng Mã Viện. Trận chiến diễn ra ác liệt, máu nhuộm đỏ sa trường.

Sau đó, quân tướng Hai Bà Trưng dần dần núng thế. Bản thân nhị vị nữ vương cũng đã phải trẫm tiết trên dòng Hát Giang. Không cam tâm hàng giặc, nữ tướng Phùng Thị Chính sau khi rút về núi Tuấn Sơn vẫn bị giặc Bắc truy cùng đuổi tận, đã noi gương Hai Bà Trưng trẫm mình xuống dòng sông nơi chân núi. Huyền thoại dân gian còn truyền lại câu chuyện rằng, khi nữ tướng Phùng Thị Chính lao vào dòng nước, một vầng mây trắng trên trời đã sà xuống đón bà bay lên…

Đền thờ của bà hiện có ở một số nơi, trong đó có cả ở quê hương Vạn Thắng, Ba Vì. Trên đỉnh núi Ba Vì cũng có ngôi đền thờ vị nữ thần tướng. Bà còn được tôn là thành hoàng ở nhiều nơi. Điển hình nhất là đền Thanh Lãm thuộc phường Phú Lãm, quận Hà Đông, TP Hà Nội với quy mô kiến trúc rất khang trang, quanh năm hương khói.

Nhà văn PHÙNG VĂN KHAI

Tài liệu tham khảo:

1. “Đại Việt sử ký toàn thư”, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1998.

2. “Chân dung nữ anh hùng Việt Nam các thời đại”, NXB Lao động, Hà Nội, 2009.

3. “Danh thần danh nhân họ Phùng đất Việt”-tập 1, NXB Văn hóa-Thông tin, 2009.

4. Đào Duy Anh, “Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỷ 19”, NXB Hà Nội, 2020.

Top 9 nu tuong cua hai ba trung tổng hợp bởi Tượng Phật Đẹp

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

 • Đánh giá: baotanglichsu.vn
 • Tóm tắt: 10/12/2022
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 4.66 (385 vote)
 • : Sau khi về tụ nghĩa dưới cờ của Trưng nữ vương, Thánh Thiên công chúa đã lập nhiều chiến công hiển hách, trở thành nữ tướng tài danh của Hai …
 • : Sau đó, quân tướng Hai Bà Trưng dần dần núng thế. Bản thân nhị vị nữ vương cũng đã phải trẫm tiết trên dòng Hát Giang. Không cam tâm hàng giặc, nữ tướng Phùng Thị Chính sau khi rút về núi Tuấn Sơn vẫn bị giặc Bắc truy cùng đuổi tận, đã noi gương Hai …

Phật Nguyệt – Nữ tướng thủy quân của Hai Bà Trưng uy trấn Động Đình hồ

 • Đánh giá: phunuvietnam.vn
 • Tóm tắt: 08/10/2022
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 4.42 (545 vote)
 • : Một tài liệu quý được các nhà nghiên cứu phát hiện khi điền giã ở Thanh Ba (Phú Thọ) cho biết thêm về thân thế, sự nghiệp của Tả tướng thủy quân …
 • : Tiếp đó, Hai Bà Trưng sai sứ giả đem chiếu chỉ, lệnh cho Bà đem quân đánh giặc ở vùng Kinh Bắc (Bắc Ninh và Bắc Giang ngày nay). Sau trận đánh này, Hai Bà Trưng còn lệnh cho Phật Nguyệt tiến lên phía bắc, đánh và thu lại nhiều thành trì bị quân nhà …

Hai Bà Trưng

 • Đánh giá: nguoikesu.com
 • Tóm tắt: 08/26/2022
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 4.33 (573 vote)
 • : Hai Bà Trưng · 1.Thánh Thiên – nữ tướng anh hùng: Khởi nghĩa Yên Dũng, Bắc Đái – Bắc Giang. · 2. Lê Chân – nữ tướng miền biển: Khởi nghĩa ở An Biên, Hải Phòng, …
 • : Tên húy là Trắc, họ Trưng. Nguyên là họ Lạc, con gái của Lạc tướng huyện Mê Linh1 , Phong Châu, vợ của Thi Sách ở huyện Chu Diên2 . (Thi Sách cũng là con Lạc tướng, con hai nhà tướng kết hôn với nhau. Sách Cương mục tập lãm lấy Lạc làm họ là lầm). …

Đội quân lừng danh sử Việt từ vua đến tướng đều là phụ nữ

 • Đánh giá: trithucvn.org
 • Tóm tắt: 07/17/2022
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 4.13 (538 vote)
 • : Vùng Mê Linh có chị em Trưng Trắc, Trưng nhị. · Vùng Yên Dũng, Bắc Giang có nữ tướng Thánh Thiên. · An Biên, Hải Phòng có căn cứ của Lê Chân.
 • : Nhiều nhà nghiên cứu xác định trận đánh diễn ra rất ác liệt nhiều ngày ở trên đồi, chân đồi và cả khúc sông thuộc vùng Tiên Du. Quân Hán còn rất mạnh, quân số đông, có lực lượng thuỷ, bộ phối hợp, quen trận mạc, thành thạo đánh tập trung theo cách …

Nhân vật sự kiện

 • Đánh giá: baotangphunu.com
 • Tóm tắt: 11/12/2022
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 3.83 (267 vote)
 • : 1. Vũ Thanh Sơn. ( 2009). Trưng Vương và các nữ tướng. · 2.http://baophutho.vn/dat-nguoi-phu-tho/202003/nhung-nu-tuong-thoi-hai-ba-trung-tren-que …
 • : Mùa xuân năm 40 sau Công nguyên, Lê Chân nhận được tin Hai Bà Trưng khởi nghĩa ở Mê Linh, bà tung toàn bộ lực lượng quân sự đánh vào các trại giặc, giải phóng vùng ven biển rộng lớn, rồi đưa quân về hội quân với Hai Bà Trưng hạ thành Luy Lâu, đầu …

Chuyện về các nữ tướng thời Hai Bà Trưng | VOV2.VN

 • Đánh giá: vov2.vov.vn
 • Tóm tắt: 07/16/2022
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 3.73 (382 vote)
 • : Vào năm 40 sau Công Nguyên, cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng được nhân dân khắp nơi ủng hộ, … là những người gia nhập nghĩa quân của Hai Bà Trưng khá sớm.
 • : Mùa xuân năm 40 sau Công nguyên, Lê Chân nhận được tin Hai Bà Trưng khởi nghĩa ở Mê Linh, bà tung toàn bộ lực lượng quân sự đánh vào các trại giặc, giải phóng vùng ven biển rộng lớn, rồi đưa quân về hội quân với Hai Bà Trưng hạ thành Luy Lâu, đầu …

Vị nam tướng quân giữa rừng nữ tướng thời Hai Bà Trưng là ai?

 • Đánh giá: danviet.vn
 • Tóm tắt: 05/10/2022
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 3.43 (329 vote)
 • : Năm 42 SCN, vua Hán sai Mã Viện đem quân tiến đánh Lĩnh Nam. Nhưng tại biên giới, các nữ tướng Thánh Thiên và Phật Nguyệt đã đánh cho quân Hán …
 • : Lê Đô lúc sinh thời giúp Bà Trưng dựng nước chống giặc ngoại xâm. Lúc mất giúp Lý Bí, Trần Nhân Tông đánh giặc nên đã được phong: “Đông Trang Hiển Thánh” trên bức đại tự trong đình. Cũng vì công trạng của Lê Đô tướng quân từ buổi đầu công nguyên nên …

Đôi nét về những nữ tướng thời Trưng Vương (Bài 3)

 • Đánh giá: baothainguyen.vn
 • Tóm tắt: 04/28/2022
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 3.28 (426 vote)
 • : Trong cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Đông Hán (40-43), bên cạnh Trưng Trắc và Trưng Nhị – lãnh đạo …
 • : Và trong số các nữ tướng nổi bật đó, có một nữ tướng duy nhất đến từ mảnh đất miền núi Thiên Sớ (nay là tỉnh Thái Nguyên), khởi nghĩa từ Động Lão Mai đó là Hồ Đề, được Trưng Vương phong là Đề Nương công chúa, lãnh chức Phó nguyên soái, Trấn Viễn đại …

Travel News

 • Đánh giá: didulich.net
 • Tóm tắt: 12/11/2022
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 3.17 (512 vote)
 • : Ả Tú, Ả Huyền, Ả Cát – ba chi em nữ tướng Nhị thánh vương Hai Bà Trưng … Thần tích thờ phụng kể rằng, ở trang Vân Thủy xưa có ông Phùng Liệt và bà Phạm Thị Tự …
 • : Lễ hội hằng năm ngày 6 – 7 tháng giêng âm lịch, có nhiều đoàn đại biểu của liên hiệp các di tích thờ Hai Bà Trưng và các vị nữ tướng đến tham dự. Phần lễ trang nghiêm, phần hội phong phú. Có sân khấu hóa hình tượng các vị nữ tướng và Hai Bà Trưng …

You may also like