Danh sách 10+ tai sach ma y than tuong hay nhất

bởi huy.nguyen
Rate this post

Astrology.vn – Ma Y Thần Tướng là một trong những bộ sách nổi tiếng về Tướng Pháp được lưu truyền rộng rãi trong dân gian. Bộ này bao gồm hai phần chính là Thần Tướng và Hình Tướng – được diễn giải dưới hình thức thể thơ lục bát nên rất dễ nhớ và dễ thuộc. Phần này bàn bề Hình Tướng của con người.

Luận xem văn sự con người

Phải hình quyền quý, phải đời phong lưu

Có người trí hoá tài mưu,

Có người bần tiện, tư ưu đêm ngày.

Bàn chân đi đứng thẳng ngay

Trong bụng cũng vậy, có hay thế nào.

Con mắt chơn mày đóng cao,

Mày sóc mày cáo hỗn hào lắm thay.

Tai lừa tai ngựa hỡi bay,

Dững đôi chơn mày thế ấy cũng hư.

Răng khít là răng Thiềm thừ,

Ở ăn độc địa thời chừ lo âu.

Người nào trán vận xoáy trâu,

Thiên tinh là hiệu, có đâu cho vừa.

Đôi tròng trắng bạc quá ư,

Nam nhơn dâm phụ, nữ hoà gian phu.

Mỏng môi cao mỏ hồ dồ,

Hồng hồng con mắt giết chồng như chơi

Khao khao giọng thổ tiếng cười,

Vân vân tóc trán là người khôn ngoan.

Đêm ngày tự lự tâm toan,

Phỉnh người lấy của, dỗ người lấy công

Người nào mắt phụng mũi rồng

Trán cao bằng phẳng , cằm đồng nở nang.

Trên cho cận dưới vững vàng,

Ấn quyền cũng có trào đàng có khi

Quới quyền dầu chẳng làm chi,

Hương thơm người cũng kỉnh vì làm trên.

Người nào lỗ mũi hỉnh lên,

Của xe chất lại một bên cũng nghèo.

Chơn nai rồi lại chơn heo,

Bước cao bước thấp cũng đều nên ghê.

Râu thời quắn quắn râu dê,

Ở ăn bạc bội nhiều bề gian manh

Người nào quản hượt thượng đình,

Ấn quyền cũng có, phẩm bình chất cao.

Nhơn trung sâu tợ như đào,

Thung dung trên thế anh hào mới đang.

Thiện từ trải khắp nhơn gian

Ai khôn khôn với, ai ngoan ngoan cùng.

Ấy nên một đấng anh hùng,

Trên cân mày mặt, dưới bằng đít trôn.

Dầu mà đau khổ sầu tuôn,

Mặt cũng tươi tốt hơn tuồng hân hoan.

Nói ra là sự dở dang,

Lưng thô mặt đục, lòng lang bộn bàng

Dầu mình nằm trên đống vàng,

Lâu mòn thời cũng một bàn tay không.

Ra đi chân bước cứng còng,

Rùng vai lắc chuyển động trong tới ngoài.

Là người bần tiện hình hài,

Mãn đời thì cũng đi vay của người.

Mở miệng chưa nới đã cười,

Bất bình nhãn mục, một đời lang dâm.

Người nào mắt phụng mũi lân,

Mi trường quá mục mười phần tốt thay.

Đã cân vừa chân vừa tay,

Eo lưng thắt đáy bằng nay vững vàng.

Ra đi chân bước khoan khoan,

Chẳng giàu thì cũng làm quan nhưng là.

Đầu mày mà lại dững ra,

Có gan có ruột, gian tà vốn không.

Gái mà da đỏ hồng hồng,

Dài cằm rộng miệng có chồng lấy trai.

Đầu mà lịch sự khoan thai,

Tròng trắng trắng bạc, tròng đen đen dầm

Quả là cẩu hạnh lang tâm

Con mắt thế ấy thì dâm chẳng lầm.

Còn người ân hận lương tâm

Phương viên diện mạo, ngâm ngâm má đào

Trung trung chẳng thấp chẳng cao

Nói năng thủng thẳng mày giao cung huyền

Mắt hẹp lại cao lưỡng quyền

Tai như tai Phật lòng hiền sống lâu.

Ai mà ăn ở hiểm sâu

Lưng dài mặt rộng hay chau đôi mày

Nói rồi lại phủi hai tay

Thì mấy người ấy có tài là chi.

Làm người lấy đó mà suy

Râu ria lông ngực có khi phản thần

Người nào nhãn lộ bất bình

Dĩ ân báo oán là tình gian hung.

Nam nhân đa phát, bần cùng

Nữ nhân tiểu phát ,ai dùng làm chi

Ai mà môi đỏ da chì

Ấy là chất phát vậy thì cũng nên.

Người nào trán khuyết một bên

Thời lòng gian giảo đâu nên trung bình

Làm người học lấy trông mình

Biết người mà lánh , biết tình mà ưa.

Nịnh thần là thấy hay chưa

Râu rẽ hàm én mắt thời láo liêng

Dầu mà làm quan hay quân

Xảo ngôn xàm ngữ hại dân nhộm nhàng.

Ai có ngũ lộ rõ ràng

Là tướng phú qúi bạc vàng trong tay

Không đạo vô mao bằng nay

Bần cung chi tướng tháng ngày tân toan.

Anh hùng là tướng có gan

Ti hậu cho có một trang anh hùng

Người nào mà cạn nhân trung

Ở ai hại nấy có dùng chi đâu.

Tam nhũ là tướng công hầu

Tứ nhũ là báu đã giàu lại sang.

Tiểu tiện nước chảy hai hàng,

Rơi rơi hoa cải tựa đàng mưa sa.

Nhỏ thì ở cửa ở nhà

Lớn lên ở phủ, ở toà , ở cung.

Đừng vương cái thói tham lam

Ngũ nhạc cho có, thời làm lớn ngay.

Đới ra một giọt chảy ngay

Bần cùng chi tướng tháng ngày lao đao

Hình dung thượng hạ mãng mao

Trường thọ chi tướng khổ lao chi bần.

Cho toàn ngũ nhạc chia thân

Ngũ trường cũng tốt,mươi phần thêm xinh

Nhãn thanh quan thị bất bình

Láo lưng con mắt gian tình ái đương.

Xảo ngôn,xàm ngữ đa phương,

Thượng nghiêm bất luận, hạ phường đệ huynh

Ở cùng ai cũng chẳng tin

Lấy đen làm trắng trong mình mới cam.

Đòng xa tay đánh cong cong

Bất bình lưỡng mục, thời lòng xấu thô

Nam tà,nữ tánh dâm ô,

Lẽ nào nết cũng mồ hồ lắm thay.

Co quắp tướng, duỗi hai tay

Như vậy thì cũng nhiều ngày khó khăn.

Tiếng eo éo, khít hàm răng

Giận rồi mới nói, nói năng châu mày.

Ác nhân thêm thắt lắm thay

Độc từ kẻ ở chân tay trong nhà.

Mặt thì coi trẻ như già

Lưu ly chi tướng, gian tà lại đeo.

Nằm như thỏ nằm như mèo

Cả đời thì cũng chịu nghèo không xong.

Nằm như lân, nằm như hùm,

Ngàn năm qúi tướng măn chung chi đời.

Thánh hiền truyền hết mọi lời,

Biết đời phước đức, biết đời giàu sang.

Nói như sấm, cười như rang,

Nữ nhân như thế tan hoang cả nhà.

Thánh hiền truyền lấy cho ta,

Để coi cho biết mới ra con người….

(t/h)

Tags: [Nhân Tướng Học] [Tướng Pháp] [TướngMặt DiệnTướng] [Tướng Tay] [Tướng Nữ] [Tướng Nốt Ruồi]

Nhân Tướng Học – Tướng Pháp – Astrology.vn – About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bài viết liên quan:

> Ma Y Thần Tướng: Xét đoán người hay kẻ dở

> Ma Y Thần Tướng: Ma Y Hình Tướng Diễn Ca

> Ma Y Thần Tướng: Ma Y Thần Tướng Diễn Ca

Top 15 tai sach ma y than tuong tổng hợp bởi Tượng Phật Đẹp

Ma Y Thần Tướng – Nhân Tướng Học

 • Đánh giá: ngaytot.org
 • Tóm tắt: 05/01/2022
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 4.88 (671 vote)
 • : Đọc sách Ma Y Thần Tướng trọn bộ sách hay. Tướng tuỳ tâm sinh – Tướng tuỳ tâm diệt, tướng tốt xấu tại ĐÂY.

[downloadsachmienphi.com] Ma Y Thần Tướng

 • Đánh giá: academia.edu
 • Tóm tắt: 07/09/2022
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 4.69 (355 vote)
 • : Ma y thần tướng Chia sẽ ebook : http://downloadsachmienphi.com/ Tham gia cộng đồng chia sẽ sách : Fanpage : https://www.facebook.com/downloadsachfree Cộng …

Ma – Y – Thần tướng

 • Đánh giá: tailieumienphi.vn
 • Tóm tắt: 06/13/2022
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 4.39 (265 vote)
 • : Ma – Y – Thần tướng. Bộ tướng số BỘ DIỆN TỔNG ĐỒ Ngò quan ®å ThËp nhÞ cung ®å Lôc phñ tam tµi Tam ®×nh ®å Ngò tinh lôc diÖn Ngò nh¹c ®å Cöu …
 • : Astrology.vn – Ma Y Thần Tướng là một trong những bộ sách nổi tiếng về Tướng Pháp được lưu truyền rộng rãi trong dân gian. Bộ này bao gồm hai phần chính là Thần Tướng và Hình Tướng – được diễn giải dưới hình thức thể thơ lục bát nên rất dễ nhớ và dễ …

Tải về Ma Y Thần Tướng (Bìa Mềm) Minh Tân miễn phí trong Pdf

 • Đánh giá: sach.tonirovkasamara.ru
 • Tóm tắt: 07/15/2022
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 4.18 (325 vote)
 • : Tuy nhiên, Adobe cung cấp cho Acrobat Reader, bạn có thể tải xuống miễn phí và xem cuốn sách rõ ràng. Ngoài ra, hầu hết các trình duyệt đều có …
 • : Astrology.vn – Ma Y Thần Tướng là một trong những bộ sách nổi tiếng về Tướng Pháp được lưu truyền rộng rãi trong dân gian. Bộ này bao gồm hai phần chính là Thần Tướng và Hình Tướng – được diễn giải dưới hình thức thể thơ lục bát nên rất dễ nhớ và dễ …

Administrator – MA Y THẦN TƯỚNG :: Tử Vi Lý Số

 • Đánh giá: tuvilyso.org
 • Tóm tắt: 03/16/2023
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 3.85 (536 vote)
 • : Mong bạn chủ box hướng dẫn cách tải sách về máy tính. Tôi ấn vào dòng: ” Click here to download this file “, thấy hiện ra một trang web khác …
 • : Astrology.vn – Ma Y Thần Tướng là một trong những bộ sách nổi tiếng về Tướng Pháp được lưu truyền rộng rãi trong dân gian. Bộ này bao gồm hai phần chính là Thần Tướng và Hình Tướng – được diễn giải dưới hình thức thể thơ lục bát nên rất dễ nhớ và dễ …

Ngô Hùng Diễn

 • Đánh giá: ngohungdien.wordpress.com
 • Tóm tắt: 03/16/2023
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 3.77 (563 vote)
 • : P.S.: Tất cả các ebook và audio book post ở TSCB đều có tải về máy cả. Nếu có links nào bị hỏng, các bạn làm ơn thông báo cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ …
 • : Astrology.vn – Ma Y Thần Tướng là một trong những bộ sách nổi tiếng về Tướng Pháp được lưu truyền rộng rãi trong dân gian. Bộ này bao gồm hai phần chính là Thần Tướng và Hình Tướng – được diễn giải dưới hình thức thể thơ lục bát nên rất dễ nhớ và dễ …

MA Y THẦN TƯỚNG

 • Đánh giá: giaibaisgk.com
 • Tóm tắt: 12/28/2022
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 3.42 (213 vote)
 • : Sách Hay. MA Y THẦN TƯỚNG. Bạn muốn tìm ebook MA Y THẦN TƯỚNG PDF EPUB PRC AZW miễn phí đọc trên điện thoại – máy tính, ứng dụng đọc file epub, prc reader, …
 • : Quyển sách MA Y THẦN TƯỚNG ebook epub prc của tác giả: Nhiều tác giả, nhà xuất bản: NXB Hồng Đức, do công ty Nhà sách Minh Lâm phát hành có giá ưu đãi nhất ₫263.200, đã được bán ra với hơn 5 lượt, đi kèm lượt đánh giá, nhận xét về đầu sách. Dưới đây …

Ma Y thần tướng

 • Đánh giá: downloadsachmienphi.com
 • Tóm tắt: 03/12/2023
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 3.34 (453 vote)
 • : “Ma Y thần tướng” là một tác phẩm có ý nghĩa vạch mốc thời đại, ra đời vào thời điểm tướng thuật phát triển đến đỉnh cao. Có thể nói đây là cuốn sách có lý luận …
 • : Quyển sách MA Y THẦN TƯỚNG ebook epub prc của tác giả: Nhiều tác giả, nhà xuất bản: NXB Hồng Đức, do công ty Nhà sách Minh Lâm phát hành có giá ưu đãi nhất ₫263.200, đã được bán ra với hơn 5 lượt, đi kèm lượt đánh giá, nhận xét về đầu sách. Dưới đây …

Ma y than tuong ma y

 • Đánh giá: 123docz.net
 • Tóm tắt: 11/22/2022
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 3.1 (423 vote)
 • : Lớn lên cao ch y xa bay, Dầu không thi đổ tài hay người M y cao mắt rộng hay cười, Lòng to sáng láng đời thua Đàn bà lạc loài, …
 • : Quyển sách MA Y THẦN TƯỚNG ebook epub prc của tác giả: Nhiều tác giả, nhà xuất bản: NXB Hồng Đức, do công ty Nhà sách Minh Lâm phát hành có giá ưu đãi nhất ₫263.200, đã được bán ra với hơn 5 lượt, đi kèm lượt đánh giá, nhận xét về đầu sách. Dưới đây …

Review & Download Sách Ma Y Thần Tướng PDF/EPUB

 • Đánh giá: phongthuyphunggia.com
 • Tóm tắt: 12/19/2022
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 2.81 (106 vote)
 • : Ma Y Thần Tướng” là cuốn sách có ngôn ngữ đọc dễ hiểu và vô cùng trực quan. Do được đánh giá rất nhiều từ chuyên gia thẩm định tới các diễn …
 • : Cho đến nay không chỉ những nhà văn học và hệ thống các “bậc giả” nghiên cứu chuyên sâu về nhân tướng học đều khẳng định với công chúng rằng cuốn sách “Ma Y Thần Tướng” đã được đến trình độ lý luận thông tuệ, logic và hoàn chỉnh hiếm có khi có hệ …

Top 9 ma y thần tướng pdf được đánh giá cao nhất – https://ttmobile.com.vn

 • Đánh giá: ttmobile.com.vn
 • Tóm tắt: 04/20/2022
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 2.7 (124 vote)
 • : https://ttmobile.com.vn tổng hợp và liệt ra những ma y thần tướng pdf dưới đây hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những sự lựa chọn phù hợp và có thêm những.
 • : Cho đến nay không chỉ những nhà văn học và hệ thống các “bậc giả” nghiên cứu chuyên sâu về nhân tướng học đều khẳng định với công chúng rằng cuốn sách “Ma Y Thần Tướng” đã được đến trình độ lý luận thông tuệ, logic và hoàn chỉnh hiếm có khi có hệ …

Ma Y Thần Tướng (Bản Nguyên Thủy Không Thêm Thắt) – Vân Trình

 • Đánh giá: sachhuyenhoc.info
 • Tóm tắt: 05/08/2022
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 2.67 (98 vote)
 • : Mặc dù người xưa đã có câu nói “con người không thể đoán qua tướng mạo, nước biển không thể lấy gáo đong”, nhưng sống trong một thời đại gấp gáp như ngày …
 • : Cho đến nay không chỉ những nhà văn học và hệ thống các “bậc giả” nghiên cứu chuyên sâu về nhân tướng học đều khẳng định với công chúng rằng cuốn sách “Ma Y Thần Tướng” đã được đến trình độ lý luận thông tuệ, logic và hoàn chỉnh hiếm có khi có hệ …

Ma Y Thần Tướng – Nhan Tuong Hoc – XemTuong.net

 • Đánh giá: xemtuong.net
 • Tóm tắt: 10/02/2022
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 2.59 (125 vote)
 • : Tướng tuỳ tâm sinh – Tướng tuỳ tâm diệt, tướng tốt xấu là ở cái tâm con người!
 • : Cho đến nay không chỉ những nhà văn học và hệ thống các “bậc giả” nghiên cứu chuyên sâu về nhân tướng học đều khẳng định với công chúng rằng cuốn sách “Ma Y Thần Tướng” đã được đến trình độ lý luận thông tuệ, logic và hoàn chỉnh hiếm có khi có hệ …

Ma Y Thần Tướng (Dễ Đọc, Dễ Hiểu, Dễ Ứng Dụng, Dễ Kiểm Chứng) – Ma Y

 • Đánh giá: tusachcuaban.net
 • Tóm tắt: 03/21/2023
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 2.45 (111 vote)
 • : Ma Y Thần TướngTác giả: Ma YNXB Thời Đại 2011495 trang. … Minh họa sinh động, giải thích dễ hiểu, tái hiện sinh động các tướng pháp vi diệu. Mục lục:
 • : Cho đến nay không chỉ những nhà văn học và hệ thống các “bậc giả” nghiên cứu chuyên sâu về nhân tướng học đều khẳng định với công chúng rằng cuốn sách “Ma Y Thần Tướng” đã được đến trình độ lý luận thông tuệ, logic và hoàn chỉnh hiếm có khi có hệ …

Ma Y Thần Tướng (NXB Văn Hóa Thông Tin 2013) – Minh Tân, 429 Trang

 • Đánh giá: vietbooks.info
 • Tóm tắt: 10/22/2022
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 2.43 (64 vote)
 • : Bản thân tướng mạo của con người chính là một cuốn sách vận mệnh mang ý nghĩa sâu xa, huyền bí, đang chờ con người lật giở để khám phá. “Ma Y …
 • : Cho đến nay không chỉ những nhà văn học và hệ thống các “bậc giả” nghiên cứu chuyên sâu về nhân tướng học đều khẳng định với công chúng rằng cuốn sách “Ma Y Thần Tướng” đã được đến trình độ lý luận thông tuệ, logic và hoàn chỉnh hiếm có khi có hệ …

You may also like