Top 4 tượng phật bằng đá lưu ly tốt nhất

bởi huy.nguyen
Rate this post

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về tượng phật bằng đá lưu ly hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Vì sao có tên gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai? Theo kinh Dược Sư Như Lai Bản Nguyện Công Đức. Nhờ trong khi tu hành Bồ tát đạo phát 12 đại nguyện. Giải trừ hết thảy bệnh khổ cho chúng sanh. Khiến họ đầy đủ căn lành và hướng về giải thoát nên khi thành Phật. Tượng Phật Dược Sư Bằng Lưu Ly

Ngài trụ ở thế giới Tịnh lưu ly, trang nghiêm như thế giới Cực lạc. Cùng với 2 vị Đại Bồ tát là Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu. Làm quyến thuộc để giáo hóa chúng sanh. Tượng Phật Dược Sư Bằng Lưu Ly

Bổn nguyện của Dược Sư Như Lai là trị tất cả trọng bệnh phiền não về thân và tâm của chúng sanh. Cứu độ chúng sanh ra khỏi sanh tử khổ đau. Tượng Phật Dược Sư Bằng Lưu Ly

Dược Sư Như Lai có bổn nguyện thanh tịnh như vậy nên ánh sáng trong suốt hoàn toàn thanh tịnh. (Lưu Ly Quang) như lưu ly vô ngại hiển hiện trên thân của Ngài. Và quốc độ của Ngài cũng như vậy nên gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang. Tượng Phật Dược Sư Bằng Lưu Ly

Tượng Phật Dược Sư Bằng Lưu Ly

Cũng như các Đức Phật trong mười phương. Đức Dược Sư có đầy đủ thập hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ. Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật-Thế Tôn.

Tượng Phật Dược Sư Bằng Lưu Ly

12 đại nguyện của Đức Dược Sư Như Lai

1. Nguyện khi Ta thành đạo Bồ-đề, thân đầy đủ ba mươi hai tướng tốt. Hào quang sáng khắp vô lượng thế giới, khiến các chúng sinh cũng được như Ta.

XEM THÊM  Giá tượng Phật Thích Ca - Tìm hiểu về tượng Phật mang ý nghĩa sâu sắc

2. Nguyện khi Ta thành Phật, trong ngoài sáng chói hơn ánh sáng mặt trời. Tự tại làm Phật, khiến các chúng sinh ở chỗ tối tăm đều nhờ ơn khai thị.

3. Nguyện khi Ta thành Phật, đầy đủ vô lượng phương tiện trí tuệ. Làm cho chúng sinh đầy đủ các món thọ dụng nơi thân tâm.

4. Nguyện khi Ta thành Phật, nếu các chúng sinh tu theo tà đạo đều xoay về chánh đạo. Hàng Nhị thừa thì đều hướng về Nhất thừa.

5. Nguyện khi Ta thành Phật, nếu có chúng sinh theo giáp pháp của Ta mà tu hành. Thì đều được hoàn hảo. Dù có phạm giới mà nghe đến tên Ta thì cũng trở thành thanh tịnh giới khỏi phải sa vào ác đạo.

6. Nguyện khi Ta thành Phật, nếu chúng sinh nào có thân thể hèn yếu hay xấu sa. Đui điếc hay câm ngọng, một phen nghe tên Ta. Niệm tên Ta thì được khỏi bệnh, lại được tốt đẹp khôn ngoan

7. Nguyện khi Ta thành Phật, nếu có chúng sinh không bà con thân thuộc. Nghèo thiếu ốm đau, không ai giúp đỡ. Mà nghe được tên Ta thì thân tâm yên lành quyến thuộc giúp đỡ cho, đến chứng đạo Bồ-đề.

8. Nguyện khi Ta thành Phật, các nữ nhân thường bị khinh dể thấp kém. Nếu nghe được tên Ta thì bỏ thân nữ nhân, thành tướng trượng phu cho đến chứng quả.

9. Nguyện khi Ta thành Phật, thì các chúng sinh thoát vòng ma đạo ác kiến. Về nơi chánh đạo, tu Bồ-tát hạnh mau chứng đạo Bồ-đề.

10. Nguyện khi Ta thành Phật, nếu chúng sinh bị pháp vua trừng trị. Trói buộc đánh đập, giam vào ngục tối, cắt xẻ v.v. mà nghe tên Ta thì đều thoát khỏi.

11. Nguyện khi Ta thành Phật, những chúng sinh bị đói khát, cầu ăn mà tạo nghiệp dữ. Nếu nghe tên Ta, chuyên niệm thọ trì, thì Ta trước hết cấp cho món ăn được no đủ. Sau nói pháp khiến họ tu hành được hoàn toàn an vui.

XEM THÊM  Tìm hiểu về văn khấn bàn thờ Phật tại nhà: Khái niệm và Ý nghĩa

12. Nguyện khi Ta thành Phật, những chúng sinh nghèo không có áo mặc. Muỗi mòng chích đốt, nóng lạnh, ngày đêm khổ sở, nếu nghe tên Ta chuyên niệm thọ trì. Thì Ta theo tâm mong cầu ấy khiến được đầy đủ y phục hoa hương.

Tại Thuận Duyên chúng con ngoài cung cấp dòng sản phẩm tượng Phật Dược Sư bằng lưu ly. Thì dòng sản phẩm tượng tam thánh bằng đá cũng được chế tác tinh xảo. Giúp cho mỗi người khi lễ lạy đều sinh tâm hoan hỉ.

Top 4 tượng phật bằng đá lưu ly tổng hợp bởi Tượng Phật Đẹp

Tượng quan âm đá lưu ly

 • Đánh giá: daquynonnuoc.com
 • Tóm tắt: 10/10/2022
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 4.62 (471 vote)
 • : Tượng Quan âm đá lưu ly là biểu tượng của điềm lành, lòng từ bi bác ái, hướng thiện, hướng Phật, hoá hung khí, đem lại bình an, giải trừ tai ách cho gia …
 • : Dược Sư Như Lai có bổn nguyện thanh tịnh như vậy nên ánh sáng trong suốt hoàn toàn thanh tịnh. (Lưu Ly Quang) như lưu ly vô ngại hiển hiện trên thân của Ngài. Và quốc độ của Ngài cũng như vậy nên gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang. Tượng Phật Dược Sư Bằng …

Tượng Phật Dược Sư Lưu Ly

 • Đánh giá: vatphamphatgiao.com
 • Tóm tắt: 09/05/2022
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 4.54 (397 vote)
 • : Bộ Tượng Dược Sư Lưu Ly Dát Vàng, Cao 13cm. 11.090.000 ₫. Tượng Phật Dược Sư Ngồi Đài Sen Sơn Họa Tiết, Bằng Bột Đá, Cao 48cm. 6.380.000 ₫.
 • : Ngày xưa, lưu lý rất dễ tìm nhưng bây giờ thì loại chất liệu này đã bị khai thác quá mức khiến nó càng trở nên khó thấy. Do đó, những vật phẩm được làm từ lưu ly lại càng trở nên quý báu và có giá trị hơn. Chi phí cho pho tượng lưu ly sẽ cao hơn …

Tượng phật đá lưu ly

 • Đánh giá: carakey.com
 • Tóm tắt: 12/18/2022
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 4.39 (559 vote)
 • : Vật phẩm phong thủy bằng đá dành cho ô tô, hay tượng đá để xe hơi không phải là những gì mới mẻ với những người luôn gắn liền với phương tiện này mà đã là …
 • : Ngày xưa, lưu lý rất dễ tìm nhưng bây giờ thì loại chất liệu này đã bị khai thác quá mức khiến nó càng trở nên khó thấy. Do đó, những vật phẩm được làm từ lưu ly lại càng trở nên quý báu và có giá trị hơn. Chi phí cho pho tượng lưu ly sẽ cao hơn …
XEM THÊM  Hiện tượng bong rau ở bà bầu: Tất cả những gì bạn cần biết

Tôn tượng Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật khảm đá Turquoise

 • Đánh giá: vouushop.com
 • Tóm tắt: 12/21/2022
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 4.07 (296 vote)
 • : Toàn bộ tượng được chế tác bằng đồng đỏ, chiều cao tượng 20 cm. Xung quanh Tôn tượng được khảm đá Lam Ngọc Turquoise, quốc đá ẩn chứa nhiều năng lượng thiện …
 • : Ngày xưa, lưu lý rất dễ tìm nhưng bây giờ thì loại chất liệu này đã bị khai thác quá mức khiến nó càng trở nên khó thấy. Do đó, những vật phẩm được làm từ lưu ly lại càng trở nên quý báu và có giá trị hơn. Chi phí cho pho tượng lưu ly sẽ cao hơn …

You may also like