Tượng Quan Âm Bằng Gỗ Mít

bởi
4.8/5 - (5 bình chọn)

Tượng Quan Âm Bằng Gỗ Mít  là một sản phẩm điêu khắc, tạc lại hình tượng Quan Thế Âm .

Các hình thức tượng rất đa dạng, phụ thuộc vào sự gia nhập của Phật Giáo tại mỗi quốc gia

Và phụ thuộc cả vào các câu truyện dân gian, truyền thuyết của mỗi nước.

Qua nhiều thăng trầm, biến cố lịch sử xã hội cũng như của Phật giáo cũng đã để lại dấu vết ở các bức tượng, văn hóa vật thể.

Tựu trung lại, tượng Quan Âm có thể coi là biểu tượng Phật giáo và là một tác phẩm mang đầy tính nghệ thuật ,

Thể hiện trình độ khéo léo của nghệ nhân cũng như là sự gởi gắm tình cảm, niềm tin vào Phật giáo của người xưa.

Sự tích Quan Thế Âm Bồ Tát . Tượng phật bà quan âm gỗ mít .

Đức Phật Bổn sư Thích ca Mâu ni khi nói kinh Bi Hoa đã dạy rằng :

– Về thời qúa khứ lâu xa về trước, đức Quán Thế Âm làm thái tử con của vua Vô Tránh Niệm.

Thời bấy giờ có đức Phật hiệu là Bảo Tạng Như Lai hiểu được đạo lý vô thượng,

Vua và Thái tử phát tâm Bồ-đề rộng lớn, nguyện tu các hạnh Bồ tát, mong thành Phật quả để phổ độ chúng sanh.

Khởi đầu đức Vua và Thái tử làm người thí chủ chân thành cúng dường các thứ y phục, thuốc men, vật thực,

XEM THÊM  Bộ Đồ Thờ Phật: Tìm Hiểu Về Trang Phục Thờ Phật

mùng mền và tất cả các món cần dùng lên đức Bảo Tạng Như Lai và chúng tăng trong suốt 3 tháng.

Nhờ nhất niệm tinh chuyên, tinh tấn không ngừng, vua Vô Tránh Niệm chứng thành quả Phật

và phát 48 lời thệ nguyện rộng lớn để tế độ khắp cả chúng sanh,

Ngài liền thành Phật hiệu là A-di-Đa,ࠧ郡o chủ cõi Tây Phương Cực lạc.

Thái tử công hạnh cũng tròn đầy viên mãn cũng về cõi Cực Lạc thành bậc đại Bồ Tát hiệu

là QUÁN-THẾ-ÂM cùng với Phật A-DI-ĐÀ tiếp dẫn chúng sanh về cõi Cực lạc.

Ý nghĩa tên gọi Quán Thế Âm Bồ Tát

– Quán là quán xét, thấy nghe, biết đối tượng thật rõ ràng

– Thế là cõi đời, cỏi hữu tình thế gian.

– Âm là tiếng niệm, tiếng kêu cứu, tiếng cầu nguyện từ mọi nơi đau khổ phát ra.

– Bồ Tát là độ thoát cho loài hữu tình, cứu thoát, giác ngộ cho tất cả các loài chúng sinh có tình cảm được vượt thoát ra khỏi khổ đau ách nạn.

Các Hình Thức Tượng Phật Bà Quan Âm

Xu hướng làm tượng Quan Âm hiện nay rất phát triển,

Không chỉ để phục vụ tín ngưỡng mà còn để trang trí nội thất, làm tặng phẩm lưu niệm.

Tuy nhiên, mặc dù các tượng này cũng khá đẹp và tinh xảo,

Nhưng do không được trải qua nghi thức “hô thần nhập tượng” nên chúng chỉ có giá trị như dồ thủ công mỹ nghệ .

XEM THÊM  Tìm hiểu về Ninh - Địa danh và văn hóa đặc trưng của Việt Nam

Trong số các loại hình tượng Quan Âm thì tượng Quan Âm nghìn mắt nghìn tay là một hình thức tượng hóa thân đặc sắc nhất.

Tượng Quan Âm Cam lồ: Quan Âm Cam lồ là vị Phật có nhiệm vụ rảy nước cam lồ để cầu sự mát mẻ cho nhân gian.

Tượng Quan Âm Tọa Thiền: Tượng có một tay cầm bình cam lồ và một tay cầm cành dương liễu, Quan Âm đang đứng trên một toà sen và có thể có thêm lọng che trên đầu.

Tượng Quan Âm Tọa sơn: Quan Âm tọa lạc trong một hang động hoặc trên núi, có bế một đứa trẻ trên tay trái, bên vai phải có thể có thêm một con vẹt  hoặc chim khổng tước  ngậm chuỗi hạt.

You may also like